Sport

“Wa­şing­ton Ka­pi­tol­syň” il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy

Ame­ri­ka­nyň Mil­li hok­keý li­ga­synda (NHL) “Wa­şing­ton Ka­pi­tols” il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Fi­nal tap­gy­ryn­da “We­gas Gol­den Naýts” to­pa­ry bi­len du­şu­şan paý­tagt­ly­lar 1-nji du­şu­şyk­da 6:4 ýeň­li­şe se­ze­war...

Şi­kes alan­lar

Dünýä täzelikleri

Nýu-Ýorkuň bäşinji belent binasy

ABŞ-nyň Nýu-Ýork­ ştatynda be­lent­li­gi 329 met­re deň bo­lan bä­şin­ji gök­di­rän ulan­ma­ga be­ril­di. Bi­na­nyň açy­lyş da­ba­ra­syn­da Nýu-Ýork şta­ty­nyň gu­ber­na­to­ry En­dr­ýu Kuo­mo gök­di­rä­niň şä­he­riň ka­şaň bi­na­la­ry­nyň...

Sungat