“Gazp­rom” re­kord goý­dy

“Gazp­rom” re­kord goý­dy

Rus­si­ýa­nyň “Gazp­rom” kom­pa­ni­ýa­sy 2016-njy ýyl­da da­şa­ry ýurt­la­ra 180 mil­liard ku­bo­metr te­bi­gy gaz sat­dy. Bu gör­ke­zi­ji kom­pa­ni­ýa­nyň şu wag­ta çen­li ga­za­nan iň uly üs­tün­li­gi­dir – di­ýip, “Gazmp­ro­nyň” ýol­baş­çy­sy Alek­seý Mil­ler ha­bar ber­di.
“Gazp­rom” ýy­lyň ba­şyn­da şu ýyl­ky ek­spor­tu­nyň 166-170 mil­liard ku­bo­met­re deň bol­jak­dy­gy­ny çak­la­ýar­dy. 2015-nji ýyl­da kom­pa­ni­ýa ta­ra­pyn­dan 158,56 mil­liard ku­bo­metr te­bi­gy gaz da­şa­ry ýurt ba­za­ry­na ibe­ril­di.
Şeý­le­lik­de, tu­tuş Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň te­bi­gy gaz eks­por­ty 202,3 mil­liard ku­bo­met­re deň bo­lar. 2016-njy ýyl­da bu gör­ke­zi­ji 10 mil­liard ku­bo­metr köp bol­dy. Rus­si­ýa­da te­bi­gy ga­zyň ön­dü­ri­li­şi 637 mil­liard ku­bo­met­re ba­ra­bar bol­dy.
Mun­dan baş­ga-da, ýurt­da ne­bit önüm­çi­li­gin­de-de oňat ne­ti­je­ler ga­za­nyl­dy. 2016-njy ýyl­da onuň önüm­çi­li­gi 547,5 mil­li­on ton­na ba­ra­bar bol­dy. Ge­çen ýy­la ga­ra­nyň­da, bu ugur­da 2,5 gö­te­rim ösüş ga­za­nyl­dy. 2015-nji ýyl­da tu­tuş ýurt möç­be­rin­de 534 mil­li­on ton­na ne­bit çy­ka­ry­lyp­dy.

Kategori: Uncategorized

35 izlenme

Teswirle