Iň täze habarlar

Pre­zi­dent saý­law­la­ry ge­çi­ril­di

Er­me­nis­ta­nda ge­çi­ri­len saý­law­lar­da Er­me­nis­ta­nyň Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da­ky ozal­ky il­çi­si Ar­men Sar­kis­ýan ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol 1996-1997-nji ýyl­lar­da ýur­duň prem­ýer-mi­nist­ri we­zi­pe­si­ni ýerine ýetiripdi. Tä­ze Pre­zi­dent hä­zir­ki döw­let...