Iň täze habarlar

12-nji ge­zek ýe­ňiş ga­zan­dy

Eý­ra­nyň fut­zal ýy­gyn­dy­sy 12-nji ge­zek Azi­ýa­nyň çem­pio­ny bol­dy. Olar Hy­taý Taý­pe­ý­de ge­çi­ri­len 15-nji Azi­ýa çem­pio­na­ty­nyň fi­na­lyn­da Ýa­po­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy bi­len du­şuş­dy. Fi­nal­da tu­ruw­baş­dan ýo­ka­ry dep­gin­de...