Iň täze habarlar

Hal­ka­ra gu­ra­ma­lar bi­len iş­jeň hyz­mat­daş­lyk

2018-nji ýy­lyň 13-nji few­ra­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gin­de BMG-niň Mer­ke­zi Azi­ýa üçin Öňü­ni alyş dip­lo­ma­ti­ýa­sy bo­ýun­ça Se­bit mer­ke­zi­niň 2018-nji ýyl üçin iş me­ýil­na­ma­sy bi­len...