Нет постов для отображения

Iň täze habarlar

XXIII gyşky Olimpiýa oýunlary

Ge­çen hep­dä­niň an­na gü­ni Gü­nor­ta Ko­re­ýa­nyň Phýonç­han şä­he­rin­de baş­la­nan XXIII gyş­ky Olim­pi­ýa oýun­la­ry ýo­ka­ry dep­gin­de do­wam ed­ýär. Hä­zir­ki wagt­da 1 hep­de­si ta­mam­la­nan sport baý­ram­çy­ly­gyn­da...