* Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da sa­na­wyň li­de­ri “Les­ter Si­ti” öz meý­dan­ça­syn­da “Swan­si” to­pa­ry­ny 4–0 ha­sa­byn­da ut­dy. Ýer eýe­le­ri­niň gol­la­ry­ny Mah­rez, Ul­loa (2) we Olb­raý­ton der­we­zä gi­riz­di. Şol san­da “Tot­ten­ham” öz meý­dan­ça­syn­da “West Brom­wiç” bi­len 1–1 ha­sa­byn­da deň­me-deň oý­nap, ze­rur bo­lan 2 utu­gy ýi­tir­di. Du­şu­şyk­da 2 go­ly-da “West Brom­wiç” to­pa­ry­nyň go­rag­çy­sy Kreýg Daw­son öz ady­na ýaz­dyr­dy. Bu ne­ti­je­ler­den soň, ara­ta­pa­wu­dy 7 utu­ga çy­ka­ran “Les­ter Si­ti” çem­pi­on­ly­ga ýe­ne-de 1 ädim go­laý­la­dy. Ra­nie­ri­niň şä­girt­le­ri ga­lan 3 oý­nuň bi­rin­de ýe­ňiş ga­za­nan ýag­da­ýyn­da-da il­kin­ji ge­zek “Pre­mi­er li­ga­nyň” çem­pio­ny bo­lar. “Les­te­riň” ga­lan oýun­la­ry: “M. Ýu­naý­ted” (m), “Ewer­ton” (ö), “Çel­si” (m). “Tot­ten­ha­myň” ga­lan oýun­la­ry: “Çel­si” (m), “So­ut­hemp­ton” (ö), “Nýu­kasl” (m).
* Ger­ma­ni­ýa­nyň “Bun­des­li­ga­syn­da” möw­sü­miň ta­mam­lan­ma­gy­na 3 tapgyr ga­lan­da, soň­ky çem­pi­on “Ba­wa­ri­ýa” Dort­mun­dyň “Bo­rus­sia­sy” bi­len ara­syn­da­ky 7 utuk­lyk ara­ta­pa­wu­dy sak­la­ma­gy ba­şar­dy. Olar no­bat­daky tap­gyr­da ýe­ňiş ga­za­nan ýag­da­ýyn­da çem­pi­on­ly­gy­ny yg­lan eder.
* “Bun­des­li­ga­da” “In­golş­tadt” bi­len 2–2 ha­sa­byn­da deň­me-deň oý­nan “Han­no­wer” ýo­ka­ry li­ga bi­len hoş­laş­dy.
* Rus­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da sa­na­wyň li­de­ri, il­de­şi­miz Gur­ban Ber­di­ýe­wiň tä­lim ber­ýän “Ros­to­wy” or­nu­ny sak­la­ýar. Olar soň­ky tap­gyr­da li­ga­nyň güýç­li klub­la­ryn­dan “Ze­ni­ti” 3–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Ýer eýe­le­ri­ne ynam­ly ýe­ňiş ga­zan­dy­ran gol­la­ry Kan­ga, Ser­dar Az­mun hem-de Ýe­ro­hin der­we­zä gi­riz­di.
* “Ros­to­wyň” sö­bü­gi­ni ba­syp bar­ýan SSKA to­pa­ry “Di­na­mo­ny” A. Be­re­zus­ki­niň go­ly bi­len utdy.
* Rus­si­ýa­nyň ýo­ka­ry li­ga­syn­da 2 oýun­ ir oý­na­lyp, çem­pi­on­ly­gy gy­zyk­lan­dyr­ýan bu du­şu­şyk­lar­da SSKA “Ura­ly 3–0, “Ze­nit” “Ku­ba­ny” 4–1 ha­sa­byn­da ýeň­di.