Is­pa­ni­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da soň­ky tap­gyr­lar­da uly ha­sap­ly ýe­ňiş­ler ga­zanan “Re­al Mad­rid” myh­man­çy­lyk­da 90+3-nji mi­nut­da gol ge­çir­dip, “Es­pan­ýol­dan” 1–0 ha­sa­byn­da as­gyn gel­di. Mad­ri­diň beý­le­ki to­pa­ry “At­le­ti­ko” il­ki “Se­wil­ýa­ny” 5–2, soň­ra-da “Le­ga­ne­si” 4–0 ha­sa­byn­da ut­dy. 2 oýun­da-da het-trik eden An­tu­an Griz­man 3 gün­de 7 gol ge­çir­di. 25-nji tap­gyr­da Lu­is Sua­re­siň het-trik eden oý­nun­da “Ži­ro­na­ny” 6–1 ha­sa­byn­da utan “Bar­se­lo­na” myh­man­çy­lyk­da “Las Pal­mas” bi­len deň­me-deň oý­nap, ze­rur 2 utu­gy ýi­tir­di (1–1).
Ang­li­ýa­nyň “Pre­mi­er li­ga­syn­da” “Man­çes­ter Ýu­naý­ted” Lu­ka­ku we Lin­gar­dyň gol­la­ry esa­syn­da “Çel­si­den” 2–1 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. Sa­na­wyň li­de­ri “Man­çes­ter Si­ti” Li­ga ku­bo­gy­nyň fi­na­lyn­dan soň, çem­pio­nat­da-da myh­man­çy­lyk­da “Ar­se­na­lyň” to­run­dan jo­gap­syz 3 pök­gi gi­riz­di.
* * *
Geçen tomusda “Barselonadan” ummasyz pul tölenip, transfer edilen PSŽ-li Neýmar toparynyň 26-njy tapgyryň çäklerinde “Marsel” bilen geçiren duşuşygynda agyr şikes aldy. 26 ýaşyndaky super ýyldyzyň şu gün ýurdy Braziliýanyň Belu-Orizonti şäherinde operasiýa boljakdygy habar berildi. Oýunçynyň häzirki çaklamalara görä, azyndan 3aý töweregi meýdança çykyp bilmejekdigi bellenilýär. Lukmanlar oýunçynyň Dünýä Kubogynda oýnamagy üçin tagalla baryny etjekdiklerini aýdýarlar.