Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň ila­ty şu ýy­lyň few­ral aýy­nyň 16-syn­da öz se­ne­na­ma­la­ry­na gö­rä, Ho­raz ýy­lyn­dan It ýy­ly­na geç­di. Tä­ze ýyl my­na­sy­bet­li 15-21-nji few­ral ara­ly­gyn­da res­mi dynç gü­ni be­ril­di. Hy­taý­ly­la­ryň ara­syn­da bu baý­ram­çy­ly­ga Ba­har baý­ra­my hem di­ýil­ýär. Bu baý­ram­çy­lyk döw­rün­de ýur­duň sy­ýa­hat­çy­lyk gir­de­ji­si 475 mil­liard ýua­na (tak­my­nan, 75 mil­liard dol­lar) ba­ra­bar bol­dy. Bu gör­ke­zi­ji­ler ýur­duň sy­ýa­hat­çy­lyk eda­ra­sy ta­ra­pyn­dan mä­lim edil­di. Sy­ýa­hat­çy­lyk gir­de­ji­si ge­çen ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, 12,6 gö­te­rim art­dy.
Ýurt­da bu baý­ram­çy­lyk, esa­san hem, maş­ga­la ara­syn­da bel­len­ýär. Şo­nuň üçin ýur­duň äh­li ýe­rin­de köp­çü­lik­le­ýin ulag­lar­dan peý­da­la­nan­la­ryň sa­ny has hem art­dy. Bu dö­wür­de sy­ýa­hat­çy­lyk mak­sat­ly ge­ze­lenç­ler ama­la aşy­ryl­dy. Hal­kyň ag­ram­ly bö­le­gi Guang­dong, Hu­nan we Si­çu­an we­la­ýat­la­ry­na ge­ze­lençde boldular. Mun­dan baş­ga-da hy­taý­ly­la­ryň da­şa­ry ýurtlaryň 68-sine sy­ýa­ha­ta gi­den­di­gi hem bel­le­nip ge­çil­ýär.
Umu­man aý­dy­lan­da, Hy­taý­da sy­ýa­hat­çy­lyk pu­da­gy­ny ös­dür­mek ba­bat­da giň ge­rim­li öz­gert­me­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Şo­ňa gö­rä, 2020-nji ýyl­da sy­ýa­hat­çy­lyk pu­da­gy­nyň ýyl­lyk gir­de­ji­si­ni 7 tril­li­on ýua­na (1,1 tril­li­on dol­lar) ýe­tir­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär.