24-nji ap­rel­de Pe­kin­de öz işi­ne baş­lan “Auto Chi­na 2018” ser­gi­sin­de Ger­ma­ni­ýa­nyň BMW bren­di­niň elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýän il­kin­ji SUV ula­gy köp­çü­li­ge gör­ke­zil­di. Onuň daş­ky şe­ki­li “BMW X3”-e meň­ze­ýär. Ne­mes bren­di soň­ky ýyl­lar­da ener­gi­ýa­nyň aras­sa gör­nüş­le­ri bi­len iş­le­ýän ulag­la­ryň önüm­çi­li­gi­ne has köp üns ber­ýär. Kom­pa­ni­ýa­nyň “BMW i3” we “i3s” mo­del­le­ri bol­sa, bir ge­zek­ki zar­ýa­dy bi­len has uzak ara­ly­ga git­me­gi we giň­li­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýar.