Önüm­çi­li­giň dür­li ugur­la­ryn­da plast­mas­sa giň­den peý­da­la­nyl­ýar. Ýe­ter­lik mukdarda gaý­ta­dan işlenmeýän bu önüm­ler ula­nyş­dan ga­lan­soň, köplenç te­bi­ga­ta taş­lan­ýar. Bu ýag­daý esa­san hem, uly de­ňiz­ler­de we um­man­lar­da ýa­şa­ýan jan­dar­la­ra zy­ýan ýe­tir­ýär. Plast­mas­sa çüý­şe­ler, ba­lyk­çy­la­ryň tor­la­ry we beý­le­ki bir­nä­çe zy­ňyn­dy­lar suw aky­my ar­ka­ly Ýu­waş um­ma­ny­nyň de­mir­ga­zy­gyn­daky bel­li bir ýe­re top­lan­ýar. Ýu­waş um­ma­ny­nyň uly zi­bil teg­mi­li (“Great Pacific Gar­ba­ge Patch”, GPGP) diý­lip at­lan­dy­ry­lan bu ýe­ri aras­sa­la­mak maksady bilen tas­la­ma iş­le­nip taý­ýar­lan­dy. ABŞ-nyň Ka­li­for­niya şta­ty bi­len Ga­wai ada­sy­nyň ara­ly­gyn­da­ky bu meý­dan­da 1,8 tril­li­on plast­mas­sa bö­le­gi­niň bar­dy­gy çak­la­nyl­ýar. Zy­ňyn­dy­la­ryň bu ýe­re üýş­ýän­di­gi il­kin­ji ge­zek 1997-nji ýyl­da anyk­la­nyp­dyr. Tä­ze iş­le­nip taý­ýar­la­nan äpet ma­şyn ar­ka­ly öňü­miz­dä­ki 5 ýy­lyň do­wa­myn­da 79 müň ton­na zi­bi­liň top­lan­ma­gy mak­sat edi­nil­ýär. Bu tas­la­ma­ny “Ocean Clea­nup” at­ly söw­da mak­sat­ly bol­ma­dyk fir­ma iş­läp taý­ýar­la­dy. Bo­ýan Slat at­ly heniz 18 ýaş­ly ta­ly­byň pi­ki­ri bi­len dö­re­di­len bu ma­şy­nyň diňe mik­ro öl­çeg­dä­ki plast­mas­sa­la­ry top­la­p bilmejekdigi aýdylýar. Hünärmenler maşynyň de­ňiz jan­dar­la­ry­na zy­ýan ýe­tir­me­jek­di­gini mälim edýär.