Gol­li­wu­dyň ta­ny­mal akt­ri­sa­sy, awstraliýaly Te­re­sa Pal­mer Mel­burn Ku­bo­gyn­da ýe­ňi­ji bo­lan il­kin­ji ze­nan ça­pyk­su­war Mi­şel Peýn ba­ra­da­ky “Ri­de Li­ke A Girl” at­ly film­de baş keş­bi ýe­ri­ne ýe­ti­rer. 32 ýaş­ly Pal­mer bu ki­no­da 15 ýa­şyn­da ýa­ryş­la­ra gat­na­şyp baş­lan Mi­şel Peý­niň keş­bi­ni jan­lan­dy­rar. Fil­mi Ra­çel Grif­fits su­ra­ta dü­şü­rer we bu onuň il­kin­ji re­žiss­ýor­lyk işi bo­lar. Ek­ran ese­ri­niň sse­na­ri­si­ni Andr­ýuw Naýt bi­len Eli­se MakK­re­di ýa­zar. Öňü­miz­dä­ki gün­ler­de su­ra­ta al­nyp baş­lan­jak film­de Pal­mer­den baş­ga-da, Sem Neill, Je­ki Wi­wer, Aa­ron Gle­nan, Hen­ri Nik­son, Za­ra Zou ýa­ly ar­tist­ler dür­li keşp­ler­de çy­kyş eder. Fil­mi 2019-njy ýy­lyň güý­zün­de ek­ran­la­ra çy­kar­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär.