ABŞ-da bel­li ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy we žur­na­lis­ti Tom Wulf 87 ýa­şy­nyň için­de ara­dan çyk­dy. Bu ba­ra­da “New York Ti­mes” ne­şi­ri ha­bar ber­ýär. Tom Wulf 1970-nji ýyl­lar­da ABŞ-da ýoň bo­lan “Tä­ze žur­na­lizm” ug­ru­ny esas­lan­dy­ry­jy­la­ryň bi­ri­dir. Onuň bu ugur­da­ky “The Kan­dy-Colo­red Tan­ge­ri­ne Fla­ke Steam­li­ne Ba­by” at­ly ki­ta­by il­kin­ji ge­zek 1965-nji ýyl­da ne­şir edi­lip, iň köp sa­ty­lan eser­le­riň bi­ri bol­ýar.
Ol ýe­di sa­ny ede­bi­ýat baý­ra­gy­nyň eýe­si bo­lup, ola­ryň ara­syn­da Mil­li Ki­tap gaz­na­sy­nyň “ABŞ-nyň ede­bi­ýa­ty­na ön­jeý­li go­şan­dy üçin” di­ýen me­da­ly bar. Wulf öm­rü­niň do­wa­myn­da 15 ki­tap ýa­zyp, ola­ryň üçü­si ek­ran­laş­dy­ryl­dy.
Ol “The Was­hing­ton Post”, “New York Ti­mes”, “Rol­ling Sto­nes”, “Esquire”, “Har­per’s”, “New York He­rald Tri­bu­ne” we beý­le­ki ne­şir­ler bi­len ýa­kyn­dan hyz­mat­daş­lyk ed­ýär. Wulf 1962-nji ýyl­dan soň el­my­da­ma ak pen­jek­de ge­zip, bu onuň daş­ky aý­ra­tyn­lygy ha­sap­lan­ýar.