Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da çär­ýek fi­na­lyň 1-nji du­şu­şyk­la­ry oý­nal­dy. 3 oýun deň­lik­de gu­ta­ran bol­sa, 1 du­şu­şyk­da ýer eýe­le­ri uly ha­sap­ly ýe­ňiş ga­zan­dy. “Al­tyn asyr” to­pa­ry des­lap­ky tap­gy­ryň ýe­ňi­ji­si “Bal­kan­y” 5–0 ha­sa­byn­da ýe­ňip, ýa­rym fi­na­la çyk­mak ug­run­da uly müm­kin­çi­li­ge eýe bol­dy. 1-nji ýa­rym­da 4 gol ge­çi­ren ara­gat­na­şyk­çy­la­ryň pök­gü­le­ri­ni Me­kan Sa­pa­row (14, 29), Wa­hyt Oraz­sä­he­dow (17 p, 45) hem-de Mi­ha­il Ti­tow (76) der­we­zä gi­riz­di. “Aş­ga­bat” bi­len “Aha­lyň” ara­syn­da­ky du­şu­şyk 2–2 deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Ýer eýe­le­ri­niň adyn­dan Aza­dy An­na­dur­dy­ýew (11) bi­len Bo­ris Iwa­now (61), myh­man­lar­dan Gu­wanç Aby­low (6) bi­len Di­dar Dur­dy­ýew (85) ta­pa­wut­lan­dy. 1–1 ha­sa­byn­da deň­lik­de gu­ta­ran “Şa­ga­dam” bi­len “Kö­pet­da­gyň” ara­syn­da­ky oýun­da il­kin­ji bo­lup, paý­tagt­ly­lar ha­sa­by aç­dy. Pir­my­rat Ga­za­ko­wyň 4-nji mi­nut­da­ky go­lu­na ke­nar­ýa­ka şä­he­ri­niň fut­bol­çy­la­ryn­dan Hy­dyr Ýa­ku­bow 15-nji mi­nut­da jo­gap ber­di. Şeý­le ha­sap bi­len ta­mam­la­nan Ma­ry we­la­ýat der­bi­sin­de-de gol­la­ryň iki­si-de 1-nji ýa­rym­da to­ra gi­ri­zil­di. 22-nji mi­nut­da “Merw­den” Be­genç Ala­mow, 39-njy mi­nut­da bol­sa “Ener­ge­tik­den” Ali­bek Abyd­rah­ma­now ta­pa­wut­lan­dy. Çär­ýek fi­na­lyň jo­gap oýun­la­ry 14-nji aw­gust­da oý­na­lar.