Bir aý gow­rak ara­kes­me­den soň, Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li fut­bol çem­pio­na­tyn­yň 3-nji aý­la­wy­na ba­dal­ga be­ril­di. Açy­lyş du­şu­şy­gyn­da sa­na­wyň li­de­ri “Ahal” bi­len “Merw” öza­ra güýç sy­na­nyş­dy. Oýun­da ha­sap açyl­ma­dy. Soň­ky çem­pi­on “Al­tyn asyr” paý­tag­tyň “Kö­pet­da­gy­ny” ka­bul et­di. Ýer eýe­le­ri­niň do­ly ar­tyk­maç­ly­gyn­da ge­çen oýun 3–0 ha­sa­byn­da ara­gat­na­şyk­çy­la­ryň peý­da­sy­na ta­mam­lan­dy. Gol­la­ry Mi­ha­il Ti­tow (12) bi­len Wa­hyt Oraz­sä­he­dow (25, 76) der­we­zä gi­riz­di. Edil şo­nuň ýa­ly ne­ti­je “Bal­kan” bi­len “Aş­ga­bat” to­par­la­ry­nyň ara­syn­da­ky oýun­da-da ha­sa­ba alyn­dy. 8-nji bas­gan­çak­da bar­ýan “Bal­kan” öz meý­dan­ça­syn­da “Aş­ga­bat” to­pa­ryn­dan Ak­mäm­met Met­dä­ýe­wiň (29, 81) hem-de Şa­mäm­met Hy­dy­ro­wyň (73) gol­la­ry bi­len 3–0 üs­tün çyk­dy. “Şa­ga­dam” bi­len “Ener­ge­tik” to­par­la­ry­nyň ara­syn­da­ky oýun­dan gol se­si eşi­dil­me­di.