Bel­gi­ýa­nyň paý­tag­ty Brýus­sel şä­he­rin­de geçirilen şo­ko­lad, kon­di­ter we ka­kao önüm­le­ri­ne ba­gyş­la­nan hal­ka­ra şo­ko­lad ser­gi­si – “Sa­lon du Chocolat Brus­sels” uly meş­hur­ly­ga eýe bol­ýar.
Bel­gi­ýa­da her ýyl­da ge­çi­ril­ýän bu şo­ko­lad şü­we­le­ňi­ne dün­ýä­niň dür­li ýurt­la­ryn­dan şo­ko­lad ön­dü­ri­ji­ler, baş aş­pez­ler we ýaş ze­hin­ler gat­naş­ýar. Umu­my meý­da­ny 800 ine­dör­dül met­ri eýe­le­ýän ser­gi meý­dan­ça­syn­da dün­ýä­niň 130-dan gow­rak ýur­dun­dan ge­len us­sat şo­ko­lad ön­dü­ri­ji­ler öz ba­şar­nyk­la­ry­ny gör­kez­di­ler. Şo­ko­la­da we ka­kao ba­gyş­la­nan bu çä­re her ýy­lyň few­ral aýy­nyň ahy­ryn­da ge­çi­ri­lip, on­da şo­ko­lad önüm­le­ri­niň dür­li gör­nüş­le­ri, iç­gi­ler, de­sert­ler, doň­dur­ma­lar, dür­li şo­ko­lad ön­dür­ýän ab­zal­lar we en­jam­lar hö­dür­len­ýär.