“Sin­hua” ha­bar­lar agent­li­gin­de dün­ýä­niň il­kin­ji eme­li aň­ly ze­nan ro­bot alyp­ba­ry­jy­sy “işe baş­la­dy”. Ol agent­li­giň ha­bar­lar mer­ke­zin­dä­ki il­kin­ji iş gü­nün­de Pe­kin­de Mej­li­siň ýyl­lyk ýyg­na­gy­na gat­na­şan de­pu­tat­lar ba­ra­da­ky ha­bar­la­ry oka­dy. “Xin Xiao­meng” at­ly ro­bot “Sin­hua” hem-de Hy­ta­ýyň göz­leg saý­ty “So­gou”-nyň hü­när­men­le­ri ta­ra­pyn­dan iş­le­nip dü­zü­lip­dir. Bir­nä­çe aý mun­dan ozal, eme­li aň­ly er­kek ro­bot alyp­ba­ry­jy peý­da bo­lup­dy. «Xin Xiao­hao» at­ly ol ro­bo­ty hem ha­bar­lar agent­li­gi bi­len “So­gou” iş­läp dü­züp­di. Ro­bot­la­ryň iki­si­niň hem gep­le­şi­gi ada­myň ýüz he­re­ket­le­ri­ne öý­kü­nip alyp bar­ýan­dy­gy üçin ola­ryň ro­bot­dy­gy­ny aň­mak aň­sat däl.