Şot­lan­di­ýa­nyň Glaz­go şä­he­rin­de ýa­pyk bi­na­lar­da ýe­ňil at­le­ti­ka bo­ýun­ça 35-nji Ýew­ro­pa çem­pio­na­ty ge­çi­ril­di. 3 gün­läp do­wam eden çem­pio­nat­da me­dal­la­ryň sa­na­wyn­da pol­ýak tür­gen­le­ri öňe saý­lan­dy. Olar 5 al­tyn, 2 kü­müş me­dal ga­zan­dy­lar. Ýer eýe­le­ri bri­ta­ni­ýa­ly ýe­ňil at­le­ti­ka­çy­lar 4 al­tyn, 6 kü­müş hem-de 2 bü­rünç me­dal bi­len 2-nji or­ny eýe­le­di­ler. Çem­pio­na­ty is­pan­lar 3 al­tyn me­dal bi­len ta­mam­la­dy­lar. Nor­weg­le­riň 2 al­tyn me­dal ga­zan­ma­gy bol­sa, hem­mä­niň ün­sü­ni özü­ne çek­di.
Ýa­ryş­lar ba­ra­da aý­dy­lan­da, 60 metr yl­gaw­da er­kek­le­riň ara­syn­da slo­wa­ki­ýa­ly Ýan Wol­ko al­tyn me­da­la my­na­syp bol­dy. 400 metr­de er­kek­ler­den nor­we­gi­ýa­ly Kars­ton War­holm yk­ly­myň re­kor­dy­ny go­ýup (45,05 se­kunt), al­tyn me­dal ga­zan­dy. 3000 metr yl­gaw­da-da baş­ga bir nor­we­gi­ýa­ly Ýa­kob In­geb­rijt­sen 1-nji ýe­ri eýe­le­di. Ol 1500 metr yl­gaw­da is­pa­ni­ýa­ly Al­wa­ro de Ari­ba­dan soň, 2-nji or­na my­na­syp bol­dy. Päs­gel­çi­lik­li 60 metr­de bol­sa, kipr­li Mi­lan Traý­ko­wi­çe taý ta­pyl­ma­dy. 4×400 metr es­ta­fe­ta yl­ga­wyn­da bel­gi­ýa­ly­lar 3 mi­nut 06,27 se­kunt­da pel­le­ha­na ge­lip, al­tyn me­da­ly eýe­le­di­ler. Be­ýik­li­gi­ne bök­mek­de ita­li­ýa­ly Jan­mar­ko Tam­be­ri 2,32 metr­lik gör­ke­zi­ji bi­len al­tyn me­da­la my­na­syp bol­dy. Sy­ryk­ly bök­mek­de pol­şa­ly Pa­wel Woý­sie­hows­ki iň ýo­ka­ry ne­ti­jä­ni gör­kez­di. Uzyn­ly­gy­na bök­mek­de gre­si­ýa­ly Mil­tia­dis Ten­tog­lu, üçür­dik­läp bök­mek­de azer­baý­jan­ly Na­zim Ba­ba­ýew, gül­le zyň­mak­da-da pol­şa­ly Mi­hal Ha­ra­tyk mün­be­riň iň ýo­kar­ky bas­gan­ça­gy­na çy­kan tür­gen­ler bol­dy. Hep­tat­lon­da-da is­pa­ni­ýa­ly Hor­ge Uren­ýa iň köp utu­gy top­la­ma­gy ba­şar­dy.

Mu­ir, La­sis­ke­ne, Şpa­no­wiç
Ze­nan­la­ryň ara­syn­da-da 60 met­re yl­ga­mak­da pol­şa­ly Ýe­wa Swo­bo­da hem­me­den öň pel­le­ha­na ge­lip, 1-nji ýe­ri eýe­le­di. 400 metr­de şweý­sa­ri­ýa­ly Lea Sprun­ger, 800 metr­de bri­ta­ni­ýa­ly Şe­laý­na Os­kan-Klark al­tyn me­da­la my­na­syp bol­dy. 1500 we 3000 metr yl­gaw­la­ryn­da bri­ta­ni­ýa­ly Lau­ra Mu­ir ýe­ne bir ýo­la ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol mun­dan 2 ýyl öň­ki çem­pio­nat­da-da 2 ugur bo­ýun­ça hem al­tyn me­da­la my­na­syp bo­lup­dy. Ol bas­syr 2 çem­pio­nat­da 2 ugur­dan ýe­ňi­ji bo­lan il­kin­ji tür­gen di­ýen ady eýe­le­di. Päs­gel­çi­lik­li 60 metr­de gol­lan­di­ýa­ly Na­di­ne Wis­ser, üçür­dik­läp bök­mek­de is­pa­ni­ýa­ly Ana Pe­le­tei­ro, gül­le zyň­mak­da bol­ga­ri­ýa­ly Ra­dos­la­wa Maw­ro­di­ýe­wa da­gy ýe­ňi­ji bol­dy. Be­ýik­li­gi­ne bök­mek­de rus­si­ýa­ly Ma­ri­ýa La­sis­ke­ne ýe­ne bir ýo­la çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy. Ol 2017-nji ýyl­da-da al­tyn me­dal ga­za­nyp­dy. Onuň wa­tan­da­şy An­že­li­ka Si­do­ro­wa hem sy­ryk­ly bök­mek­de öňe saý­lan­dy. Uzyn­ly­gy­na bök­me­giň us­sa­dy, ser­bi­ýa­ly Iwa­na Şpa­no­wiç ýy­lyň iň ýo­ka­ry gör­ke­zi­ji­si bi­len al­tyn me­da­la my­na­syp bol­dy. Bu onuň bas­syr 3-nji al­tyn me­da­ly­dyr.