Is­pa­ni­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da “El Kla­si­ko” oý­na­lyp, “Bar­se­lo­na” eze­li bäs­de­şi “Re­al Mad­ri­di” myh­man­çy­lyk­da Iwan Ra­ki­ti­çiň ýe­ke-täk go­ly bi­len 1–0 ýeň­di. Şeý­le­lik­de, “Bar­se­lo­na” res­mi du­şu­şyk­lar­da “Re­al Mad­ri­di” 96-njy ge­zek ýe­ňip, eze­li bäs­de­şin­den öňe saý­lan­dy. “At­le­ti­ko” Mo­ra­ta­nyň 2 go­ly bi­len “Re­al So­sie­da­dy” myh­man­çy­lyk­da 2–0 ha­sa­byn­da ýeň­di.
Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da De­mir­ga­zyk Lon­don hem-de “Mer­si­saýd” der­bi­le­ri deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Ýag­ny “Tot­ten­ham”–“Ar­se­nal” oý­ny 1–1 gu­tar­sa, “Ewer­ton”–“Li­wer­pul” du­şu­şy­gyn­da ha­sap açyl­ma­dy. “Born­mu­ty” Ri­ýad Mah­re­ziň ýe­ke-täk go­ly bi­len ýe­ňen “Man­çes­ter Si­ti” sa­na­wyň tä­ze li­de­ri bol­dy.
Ita­li­ýa­nyň “A-Se­ri­ýa­syn­da” sa­na­wyň li­de­ri “Ýu­wen­tus” 2-nji bas­gan­çak­da­ky “Na­po­li­ni” 2–1 ha­sa­byn­da ýe­ňip, ara­ta­pa­wu­dy 16 utu­ga ýe­tir­di. Oýun­da her to­par­dan 1 oýun­çy gy­zyl kart alyp, 25-nji mi­nut­da Ro­nal­do­ny je­ri­me meý­dan­ça­nyň da­şyn­da ýy­ka­ny üçin “Na­po­li­niň” der­we­ze­çi­si Aleks Me­ret, 61-nji mi­nut­da-da “Ýu­wen­tus­dan” Mi­ra­lam Pýa­niç 2-nji sa­ry­dan soň meý­dan­ça­dan çy­ka­ryl­dy. Rim der­bi­sin­de-de ýer eýe­le­ri “La­sio” “Ro­ma­nyň” to­run­dan jo­gap­syz 3 pök­gi gi­riz­di. “Ka­lia­ri­den” 2–1 utu­lan “In­ter” 3-nji bas­gan­çak­da­ky or­nu­ny “Sas­suo­lo­ny” 1–0 ýe­ňen “Mi­la­na” al­dyr­dy.
Ger­ma­ni­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da sa­na­wyň li­de­ri Dort­mun­dyň “Bo­rus­si­ýa­sy” myh­man­çy­lyk­da “Augs­burg­dan” 2–1 as­gyn gel­di. “Bo­rus­si­ýa M” to­pa­ry­ny myh­man­çy­lyk­da 5–1 ýe­ňen “Ba­wa­ri­ýa” li­der bi­len utuk sa­ny­ny deň­leş­dir­di. Du­şu­şyk­da Le­wan­dows­ki 2 ge­zek ta­pa­wut­lan­dy.
Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da PSŽ Mbap­pe­niň 2 go­ly bi­len “Kan” to­pa­ry­ny 2–1 ýeň­di. Dem­be­le­niň 2 gol ge­çi­ren oý­nun­da “Li­on” “Tu­lu­za­ny” 5–1 ut­dy. “Mar­sel” hem Ba­lo­tel­li we To­we­niň gol­la­ry bi­len “Sent Etien­den” 2–0 üs­tün çyk­dy.