UEFA Ýew­ro­pa li­ga­syn­da 1/8 fi­na­lyň 1-nji oýun­la­ry oý­nal­dy. “Çel­si” öz meý­dan­ça­syn­da Ki­ýe­wiň “Di­na­mo­sy­ny” 3–0 ha­sa­byn­da ýeň­di. Lon­don­ly­la­ryň gol­la­ry­ny Ped­ro (17), Wil­li­an (65), Hud­son-Odoi (90) ge­çir­di. Edil şo­nuň ýa­ly ha­sap bi­len “Na­po­li” hem Ita­li­ýa­da “Red Bull Sals­burg­dan” üs­tün çyk­dy. Ital­ýan to­pa­ry­nyň adyn­dan Mi­lik (10), Fa­bi­an (18) hem-de Ong­ýu­en (58 ö.d.) ta­pa­wut­lan­dy. Fran­si­ýa­nyň “Renn” to­pa­ry “Ar­se­na­ly” ka­bul edip, güýç­li gar­şy­da­şy­ny 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­di (Bur­geu 42, Mon­re­al 65 ö.d., Sarr 88 – Aý­wo­bi 4). “Se­wil­ýa” bi­len “Sla­wi­ýa Pra­ga­nyň” ara­syn­da­ky oýun­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy. 2-2 gu­ta­ran oý­nuň gol­la­ry­nyň hem­me­si-de 1-nji ýa­rym­da der­we­zä gi­ri­zil­di (Ben Ýed­der 1, Mu­nir 28 – Stok 25, Kral 39). Is­pan we rus klub­la­ry­nyň ara­syn­da­ky du­şu­şyk­lar­da ýe­ňiş gün­ba­tar­ly­la­ryň ta­ra­pyn­da bol­dy. “Wa­len­si­ýa” öz meý­dan­ça­syn­da “Kras­no­da­ry” Rod­ri­go­nyň 2 go­ly bi­len 2–1 ýeň­di (Rod­ri­go 12, 24 – Klaes­son 63). “Ze­nit” bol­sa öz meý­dan­ça­syn­da “Wil­ýar­re­al­dan” 3–1 ha­sa­byn­da as­gyn gel­di. “Ze­ni­tiň” ýe­ke-täk pök­gü­si­ni 33-nji mi­nut­da Ser­dar Az­mun öz ady­na ýaz­dyr­dy. Myh­man­la­ryň gol­la­ry­ny Ibor­ra (33), Je­rard (64) hem-de Mor­la­nes (71) ge­çir­di. Zag­re­biň “Di­na­mo­sy-da” öz meý­dan­ça­syn­da “Ben­fi­ka­ny” Pet­ko­wi­çiň 38-nji mi­nut­da­ky pe­nal­ti go­ly bi­len 1–0 ut­dy. “Aýnt­raht” bi­len “In­ter” Frank­furt­da du­şu­şyp, oýun­da ha­sap açyl­ma­dy. UEFA Ýew­ro­pa li­ga­sy­nyň 1/8 fi­na­ly­nyň jo­gap oýun­la­ry 14-nji mart­da oý­na­lar.