Mek­si­ka­nyň Aka­pul­ka şä­he­rin­de ge­çi­ri­len “Mek­si­ka Açyk” ten­nis ýa­ry­şyn­da er­kek­le­riň ara­syn­da awst­ra­li­ýa­ly Nik Ki­ri­os, ze­nan­la­ryň ara­syn­da-da hy­taý­ly Wan Ýa­fan ýe­ňiş ga­zan­dy. Nik Ki­ri­os fi­nal­da ger­ma­ni­ýa­ly Alek­sandr Zwe­re­wi 2 set­de (6:3, 6:4) utup, kar­ýe­ra­syn­da­ky 5-nji çem­pi­on­ly­gy­na my­na­syp bol­dy. Ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky fi­nal­da-da hy­taý­ly Wan Ýa­fan ame­ri­ka­ly So­fi­ýa Ke­ni­ni 2:1 (2:6, 6:3, 7:5) ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Bu onuň il­kin­ji çem­pi­on­ly­gydyr. Şeý­le-de Bra­zi­li­ýa­nyň Sao Pau­lo şä­he­rin­de ge­çi­ri­len “Bra­zi­li­ýa Açyk” ten­nis çem­pio­na­tyn­da ar­gen­ti­na­ly Gi­do Pel­ýa ýe­ňi­ji bol­dy. Ol fi­nal­da çi­li­li Kris­ti­an Ga­ri­ni­den 2 set­de 7:5 we 6:3 ha­sap­lar bi­len üs­tün çy­kyp, il­kin­ji ATP ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di.