Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň mil­li çem­pio­na­tyn­da 2-nji tap­gy­ryň çäk­le­rin­de 2 du­şu­şyk ge­çi­ril­di. Şol oýun­la­ryň bi­rin­de “Ener­ge­tik” myh­man­çy­lyk­da “Aş­ga­bat” to­pa­ryn­dan 2–0 üs­tün çyk­dy. Her ýa­rym­da 1 gol ge­çi­ren to­pa­ryň adyn­dan 21-nji mi­nut­da Pir­my­rat Ga­za­kow bi­len 72-nji mi­nut­da My­rat Aşy­row ta­pa­wut­lan­dy. 1-nji tap­gyr­da utu­lan 2 to­pa­ryň ara­syn­da­ky oýun­da “Ne­bit­çi” Bal­ka­na­bat­da Ma­ry­nyň “Mer­wi­ni” 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Ýer eýe­le­ri­ne ýe­ňiş ge­ti­ren ýe­ke-täk pök­gi­ni 90+4-nji mi­nut­da Mu­ham­met As­ta­now der­we­zä gi­riz­di. “Kö­pet­dag” bi­len “Şa­ga­da­myň” ara­syn­da­ky oýun ýer eýe­le­ri­niň köp oýun­çy­sy­nyň Olim­pi­ýa ýy­gyn­dy­da çy­kyş ed­ýän­di­gi hem-de “Al­tyn asyr” bi­len “Aha­lyň” ara­syn­da­ky du­şu­şyk bol­sa, myh­man­çy­lyk­da to­pa­ryň AFK Ku­bo­gyn­da oý­nan­dy­gy se­bäp­li so­ňa süý­şü­ril­di. 3-nji tap­gy­ryň oýun­la­ry 30–31-nji mart­da ge­çi­ri­lip, şon­da “Ahal” “Ne­bit­çi­ni”, “Ener­ge­tik” “Al­tyn asy­ry”, “Şa­ga­dam” “Aş­ga­ba­dy” hem-de “Merw” “Kö­pet­da­gy” ka­bul eder.