Hin­dis­tan­da 11-19-njy ap­rel ara­ly­gyn­da Par­la­ment saý­law­la­ry ge­çi­ril­ýär. On­da esa­sy iki öň­de­ba­ry­jy par­ti­ýa­nyň – hä­zir­ki Prem­ýer-mi­nistr Na­rend­ra Mo­di­niň “Bha­ra­ti­ýa ja­na­ta par­ty” we “Hin­di Mil­li kong­re­si” par­ti­ýa­la­ry­nyň ara­syn­da esa­sy bäs­deş­lik ýaý­baň­lan­dy­ry­lar. Kä­bir bi­ler­men­ler “Bha­ra­ti­ýa ja­na­ta par­ty” 2014-nji ýyl­da­ky üs­tün­li­gi­ni gaý­ta­lap, Na­rend­ra Mo­di­ ikin­ji ge­zek ýur­duň Prem­ýer-mi­nist­ri bo­lar di­ýip çak ed­ýär­ler.
Saý­law ko­mis­si­ýa­syn­da mä­lim et­mek­le­ri­ne gö­rä, bu ses ber­li­şik dün­ýä ta­ry­hyn­da saý­law­çy­la­ryň sa­ny bo­ýun­ça iň ulu­sy­dyr. Saý­law­la­ra 900 mil­li­on adam gat­na­şar diý­lip ga­ra­şyl­ýar. Mun­dan baş­ga-da, bu saý­law­lar dün­ýä­niň iň gym­mat saý­la­wy ha­sap­lan­ýar. Onuň umu­my çyk­da­jy­sy 7 mil­liard dol­lar­dan gow­rak bo­lup, bir saý­law­ça or­ta­ça 8 dol­lar­dan düş­ýär. Ses­le­riň sa­na­wy 23-nji maý­da ta­mam­la­nar.