Gü­nor­ta Ko­re­ýa­nyň bel­li re­žiss­ýor­la­ryn­dan Pon Žun-ho­nuň “Pa­ra­si­te” at­ly tä­ze fil­mi­niň öňü­miz­dä­ki Kann film fes­ti­wa­lyn­da gör­ke­zil­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. “Me­mo­ri­es of Mur­der”, “Mot­her”, “The Host”, “Snow­pi­ercer”, “Ok­ja” ýa­ly muş­dak­lar­dan hem-de bi­ler­men­lerd­en ýo­ka­ry ba­ha alan ki­no­la­ry su­ra­ta dü­şü­ren re­žiss­ýo­ryň tä­ze ek­ran ese­rin­de Son Kan-ho, Li Son-gýun, Ço Ýo-çon, Çhwe U-şik, Pak Do-sam ýa­ly ýur­duň bel­li ar­tist­le­ri su­ra­ta düş­ýär. Dra­ma gör­nüş­li film­de bir maş­ga­la­nyň baş­dan ge­çi­ren öz­bo­luş­ly wa­ka­la­ry dog­ru­syn­da söh­bet açyl­ýar.