Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da PSŽ to­pa­ry­na 3 oýun­dan bä­ri çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­mak ba­şar­da­nok. 31-nji tap­gyr­da öz meý­dan­ça­syn­da “Stras­bur” bi­len deň­me-deň oý­nap, çem­pi­on­ly­gy­ny 32-nji tap­gy­ra go­ýan PSŽ 2-nji orun­daky “Lill­den” 5–1 ha­sa­byn­da as­gyn gel­di. Çem­pi­on­ly­gy­ny 2-nji ge­zek so­ňa süý­şür­me­li bo­lan PSŽ üçin 1 utuk ýe­ter­lik­di. Pa­riž­li­ler ka­tar­ly işe­wür­le­riň ga­ra­ma­gy­na ge­çeli bä­ri “Li­gue 1-de” il­kin­ji ge­zek 1 du­şu­şyk­da 5 gol ge­çirt­di. PSŽ to­pa­ry­na hep­dä­niň do­wa­myn­da çem­pi­on­ly­gy­ny yg­lan et­mek üçin ýe­ne bir müm­kin­çi­lik bol­dy. 28-nji tap­gyr­dan ga­lan bu oýun­da-da PSŽ “Nantdan” 3–2 ha­sa­byn­da utu­lyp, çem­pi­on­ly­gy­ny 33-nji tap­gy­ra süý­şür­di. Ba­ry-ýo­gy ýe­ke­je utuk PSŽ üçin ýe­ter­lik. Ýö­ne şol utu­ga hä­zir­lik­çe ýe­tip bil­me­ýän PSŽ in­di­ki tap­gyr­da “Mo­na­ko” bi­len güýç sy­na­ny­şar.
Edil şo­nuň ýa­ly-da Ita­li­ýa­nyň “A-Se­ri­ýa­syn­da” “Ýu­wen­tus” to­pa­ry­na-da çem­pi­on­lyk üçin 1 utuk ýe­ter­lik. Ýö­ne “Go­ja Sin­ýo­ra” ge­çen tap­gyr­da myh­man­çy­lyk­da SPAL-dan 2–1 utu­lyp, çem­pi­on­lyk baý­ram­çy­ly­gy­ny şu tap­gyr­da öz meý­dan­ça­syn­da bol­jak oý­na goý­dy.