UEFA-nyň klub­la­ryň ara­syn­da ge­çir­ýän 2 ýa­ry­şyn­da hem, ýag­ny Çem­pi­on­lar hem-de Ýew­ro­pa li­ga­la­ry­nyň fi­nal oýun­la­ryn­da iň­lis klub­la­ry du­şu­şar. Şeý­le wa­ka il­kin­ji ge­zek ga­bat ge­lin­ýär. “Li­wer­pul” bi­len “Tot­ten­ha­myň” ara­syn­da­ky UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň fi­na­ly 1-nji iýun­da Mad­rid­dä­ki “Wan­da Met­ro­po­li­ta­no” sta­dio­nyn­da, “Çel­si” bi­len “Ar­se­na­lyň” ara­syn­da­ky Ýew­ro­pa li­ga­sy­nyň fi­na­ly bolsa, 29-njy maý­da Ba­ku­da­ky Olim­pi­ýa sta­dio­nyn­da oý­na­lar.
Soň­ky ýyl­lar­da, esa­san hem, şu möw­süm­de fut­bol­da “gaý­dyp ge­liş­ler” (come­back) öň­ki ýyl­la­ra ga­ra­nyň­da, ju­da köp ha­sa­ba alyn­dy. 1-nji oýun­da ýeň­lip, jo­gap du­şu­şy­gyn­da-da ge­rek bo­lan ha­sa­by ga­za­nyp, ýa­ry­şy do­wam et­di­ren klub­la­ryň sa­ny ju­da kö­pel­di. Ir­ki ýyl­lar­da 3–4 ýyl­dan ga­bat ge­lýän gaý­dyp ge­liş­le­re şu möw­süm ju­da baý bol­dy. Ge­rek­li ha­sa­by ga­za­nyp bol­maz diý­len du­şu­şyk­lar­da-da to­par­lar 1-nji du­şu­şyk­da ýe­ňiş ga­za­nan klub­lar­dan üs­tün çyk­dy. 2017/2018 möw­sü­min­de 1/8 fi­nal­da “Bar­se­lo­na­nyň” PSŽ-den il­ki 4–0 utu­lyp, soň­ra öz meý­dan­ça­syn­da-da 6–1 ýeň­me­gin­den soň, bu ýag­daý ýoň bo­lup baş­la­dy. Şu möw­süm­de “Aýak­syň” ga­za­nan ýe­ňiş­le­ri, “Man­çes­ter Ýu­naý­te­diň” öz meý­dan­ça­syn­da PSŽ-den 2–0 utu­lyp, myh­man­çy­lyk­da ýeň­me­gi, ýa­rym fi­nal­da-da 2 du­şu­şy­gyň şeý­le ne­ti­je­de ta­mam­lan­ma­gy fut­bol jan­kö­ýer­le­ri üçin ýat­dan çyk­ma­jak gaý­dyp ge­liş wa­ka­la­ry­na öw­rül­di. Şeý­le­lik­de, UEFA-nyň iň ýo­ka­ry de­re­je­li klub ýa­ry­şyn­da 2008-nji ýyl­dan soň, il­kin­ji ge­zek, umu­my­lyk­da-da 2-nji sa­par iki iň­lis klu­by “Li­wer­pul” bi­len “Tot­ten­ham” fi­nal­da çy­kyş eder­. 7-nji ge­zek bir ýur­duň 2 to­pa­ry fi­nal­da du­şu­şar. Şeý­le-de 1-nji iýun­da Mad­rid­dä­ki “Wan­da Met­ro­po­li­ta­no” sta­dio­nyn­da oý­nal­jak fi­nal 2013-nji ýyl­dan soň, il­kin­ji ge­zek dün­ýä­niň iki su­per ýyl­dy­zy Ro­nal­do we Mes­si­siz ge­çi­ri­ljek fi­nal du­şu­şy­gy bo­lar.