“Pre­mi­er li­ga­da” 37-nji tap­gyr­da “Li­wer­pul” myh­man­çy­lyk­da “Nýu­kas­ly” Ori­gi­niň 86-njy mi­nut­da­ky ýe­ňiş go­ly bi­len 3–2 ha­sa­byn­da ýeň­di. “Man­çes­ter Si­ti” hem öz meý­dan­ça­syn­da “Les­te­r Si­ti­ni” Wen­san Kom­pa­ni­niň 70-nji mi­nut­da uzak ara­lyk­dan ge­çi­ren owa­dan go­ly bi­len 1–0 ut­dy. 1 utuk öň­de bar­ýan “Man­çes­ter Si­ti” soň­ky tap­gyr­da myh­man­çy­lyk­da “Braý­ton” bi­len du­şuş­sa, gar­şy­da­şy­nyň ýe­ňil­me­gi­ne ga­raş­ýan “Li­wer­pul” “An­fild Ro­ad­da” “Wul­wer­hemp­to­ny” ka­bul eder.