Is­pa­ni­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da öz meý­dan­ça­syn­da “Wa­len­si­ýa­dan” 6–3 utu­lan “Hu­es­ka” bi­len myh­man­çy­lyk­da “Le­wan­te­den” 4–1 ýeň­len “Ra­ýo Wal­le­ka­no” aşa­ky li­ga dü­şen to­par­lar bol­dy. “La Li­ga­dan” git­jek 3-nji to­par bol­maz­lyk üçin 5 to­pa­ryň ara­syn­da ýi­ti gö­reş do­wam ed­ýär.
Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da “Kie­wo­dan” soň, “Fro­si­no­ne” hem “Se­rie A” bi­len hoş­laş­dy. Olar 35-nji tap­gyr­da myh­man­çy­lyk­da “Sas­suo­lo” bi­len 2–2 deň­me-deň oý­na­dy.
Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da öz meý­dan­ça­syn­da “Kris­tal Pa­las­dan” 3–2 utu­lan “Kar­diff Si­ti” hem “Ful­ham” bi­len “Had­ders­fild” to­par­la­ry­nyň ha­ta­ry­na go­şu­lyp, aşa­ky li­ga düş­di.