Rus­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da Sankt-Pe­ter­bur­gyň “Ze­nit” klu­by möw­sü­miň ta­mam­lan­ma­gy­na 3 tap­gyr ga­lan­da çem­pi­on­ly­gy­ny yg­lan et­di. Myh­man­çy­lyk­da “Ah­mat” bi­len 1–1 oý­nan “Ze­nit” to­pa­ry “Lo­ko­mo­ti­wiň” myh­man­çy­lyk­da “Ar­se­nal­dan” 2–0 as­gyn gel­me­gin­den soň, ta­ry­hyn­da­ky 6-njy çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy (1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19). Çem­pio­nat­da baş­danaýak bi­rin­ji­li­gi sak­lan “Ze­nit” soň­ky ge­zek 2014-nji ýyl­da çem­pi­on bo­lup­dy.