Türk­me­nis­ta­nyň fut­bol çem­pio­na­tyn­da 9-njy tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­nun­da “Ahal” bi­len “Al­tyn asy­ryň” du­şu­şy­gyn­da deň­lik ha­sa­ba alyn­dy. 1-nji aý­law­da bol­şy ýa­ly, bu oýun hem deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Iki to­pa­ryň 1-nji oý­nun­da ha­sap açyl­man­dy. 25-nji we 32-nji mi­nut­lar­da Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýe­wiň gol­la­ry bi­len öňe saý­la­nan “Al­tyn asyr” bu üs­tün­li­gi­ni sak­lap bil­me­di.78-nji mi­nut­da Döw­ran Ora­za­ly­ýew, 81-nji mi­nut­da-da Mer­dan Gur­ba­now ta­pa­wut­la­nyp, olar “Aha­la” 1 utuk ga­zan­dy­ran oýun­çy­lar bol­dy. Şeý­le­lik­de, “Ahal” bas­syr 4-nji ge­zek deň­me-deň oý­na­dy. 2–1 ha­sa­by bi­len ta­mam­la­nan oýun­lar­da “Şa­ga­dam” öz meý­dan­ça­syn­da “Kö­pet­da­gy” (Hem­ra Aman­mäm­me­dow 23, 56 — Nur­ýag­dy Mu­ham­me­dow 67), “Aş­ga­bat” bol­sa myh­man­çy­lyk­da “Ener­ge­ti­gi” ýeň­li­şe se­ze­war et­di (Söh­bet Al­la­nu­row 19 p — Oraz­gel­di My­ra­dow 49 p, Na­zar Tu­wa­ke­low 80). “Merw” bi­len “Ne­bit­çi” to­par­la­ry­nyň oý­nun­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy. Ýer eýer­le­ri 11-nji mi­nut­da Ak­my­rat Beg­ja­no­wyň aw­to­go­ly bi­len öňe saý­lan­dy. 61-nji mi­nut­da bol­sa, baş­ga bir aw­to­gol oý­nuň ha­sa­by­ny kes­git­le­di. Ony “Mer­wiň” tej­ri­be­li oýun­çy­sy Ýew­ge­niý Tka­çen­ko öz der­we­ze­si­ne gi­riz­di.