Formula1 bo­ýun­ça möw­sü­miň 5-nji ýa­ry­şyn­da-da “Mercedes” to­pa­ry go­şa üs­tün­lik ga­zan­dy. Bar­se­lo­na­da (Is­pa­ni­ýa) ge­çi­ri­len ýa­ryş­da ýe­ňiş ga­zan­mak ge­ze­gi Lýu­wis Ha­mil­to­nyň pa­ýy­na dü­şüp, ol to­par­da­şy Walt­te­ri Bot­ta­syň il­kin­ji ha­tar­dan baş­lan bäs­le­şi­gi­nde ýe­ňi­ji bol­dy. 68 aý­la­wy 1 sa­gat 35 mi­nut 50,443 se­kuntda geç­me­gi ba­şa­ran Ha­mil­ton şu ýyl­ky 3-nji, kar­ýe­ra­syn­da­ky 76-njy ýeň­şi­ni baý­ram et­di. To­par­da­şyn­dan 4,074 se­kunt yza ga­lan Bot­tas 2-nji, “Red Bul­luň” gol­land sü­rü­ji­si Maks Wers­tap­pen bol­sa 3-nji ýe­ri eýe­le­di. Hä­zir­lik­çe ga­ra­şy­ly­şyn­dan ju­da pes çy­kyş ed­ýän “Fer­ra­ri” to­pa­ry­nyň sü­rü­ji­le­ri — Se­bas­ti­an Wet­tel bi­len Şarl Lek­ler 4–5-nji orun­la­ry paý­laş­dy­lar. Utu­gy­ny 112-ä ýe­ti­ren Ha­mil­ton 1-nji, 105 utuk­ly Bot­tas 2-nji ha­tar­da bar­ýar. 3-nji orun­da­ky Wers­tap­pe­niň 66 utu­gy bar. Möw­sü­miň in­di­ki ýa­ry­şy 26-njy maý­da Mo­na­ko­da ge­çi­ri­ler.