Ang­li­ýa­nyň “Pre­mi­er li­ga­syn­da” çem­pi­on soň­ky tap­gyr­da belli bo­lup, 1 utuk öň­de bar­ýan “Man­çes­ter Si­ti” bas­syr 2-nji, umu­my­lyk­da 6-njy ýeň­şi­ni baý­ram et­di. 98 utuk top­lan şä­her­li­ler soň­ky tap­gyr­da myh­man­çy­lyk­da “Braý­to­ny” 4–1 ha­sa­byn­da ýeň­me­gi ba­şar­dy. “Si­tä” ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry Ague­ro (28), La­por­te (38), Mah­rez (63) hem-de Gün­dogan (72) der­we­zä gi­riz­di. To­pa­ryň tä­lim­çi­si Pep Gu­ar­dio­la Ser Aleks Fer­gu­son­dan soň, “Pre­mi­er li­ga­da” yz­ly-yzy­na çem­pi­on­lyk ga­za­nan il­kin­ji tä­lim­çi bol­dy. Gar­şy­da­şy­nyň utulmagyna ga­ra­şan “Li­wer­pul” bol­sa, öz meý­dan­ça­syn­da “Wul­wer­hemp­ton­dan” 2–0 üs­tün çyk­dy. 97 utuk top­lap, öz re­kor­dy­ny go­ýan “Li­wer­pu­la” bu üs­tün­lik çem­pi­on­lyk üçin ýe­ter­lik bol­ma­dy. Möw­süm­de di­ňe 1 oýun­da myh­man­çy­lyk­da “Man­çes­ter Si­ti­den” 2–1 utu­lan “Li­wer­pul” şeý­le gör­ke­zi­ji bi­len çem­pi­on­lyk ga­za­nyp bil­me­dik il­kin­ji to­par bol­dy. Ikin­ji or­ny eýe­län klub­la­ryň ara­syn­da iň köp utuk top­lan to­par bo­lan “Li­wer­pul” şu möw­süm­de öz meý­dan­ça­syn­da bir ge­zek hem ýe­ňil­me­di.
22 gol ge­çi­ren 3 fut­bol­çy, af­ri­ka­ly ýyl­dyz­lar — mü­sür­li Mo­ha­med Sa­lah, ga­bon­ly Pi­er-Eme­rik Oba­me­ýang hem-de se­ne­gal­ly Sa­dio Ma­ne çem­pio­na­tyň iň köp gol sa­lan oýun­çy­la­ry bol­dy. “Li­wer­pu­lyň” gol­land go­rag­çy­sy Wir­gil Wan Deýk ýy­lyň fut­bol­çy­sy, Pep Gu­ar­dio­la bol­sa, ýy­lyň tä­lim­çi­si baý­rak­la­ry­na la­ýyk gö­rül­di.