Oman­ly ýa­zy­jy ze­nan Jok­ha Al­hart­hi 2019-njy ýy­lyň Hal­ka­ra “Bu­ker” baý­ra­gy­nyň eýe­si bol­dy. Bu ba­ra­da 21-nji maý­da Lon­do­nyň “Round­hou­se” kon­sert mer­ke­zin­de ge­çi­ri­len da­ba­ra­da mä­lim edil­di. Baý­ra­gyň emin ag­za­la­ry Al­hart­hi­niň oman maş­ga­la­sy­nyň üç nes­li ba­ra­da gür­rüň ber­ýän “As­man ji­si­mi” (Celes­ti­al Bo­di­es) at­ly ki­ta­by­ny saý­la­dy­lar. Ýa­zy­jy ze­nan ab­raý­ly baý­rak­dan baş­ga-da, 50 müň funt ster­ling (63,6 müň dol­lar) möç­be­rin­dä­ki baý­ra­ga eýe bo­ldy.
Ab­raý­ly baý­ra­gy al­ma­ga ge­çen ýy­lyň ýe­ňi­ji­si Ol­ga To­kar­çuk özü­niň 2009-njy ýyl­da ne­şir et­di­ren “Drive Your Plow…” ro­ma­ny bi­len gat­naş­dy.
Ne­mes ýa­zy­jy ze­na­ny Ma­ri­on Poş­manyň “Sos­na ada­sy” (The Pi­ne Is­lands), ko­lum­bi­ýa­ly Hu­an Gab­ri­el Was­ke­siň “Ha­ra­ba­nyň su­du­ry” (The Sha­pe of the Ruins), fran­suz ýa­zy­jy ze­na­ny An­ni Er­no­nyň “Ýyl­lar” (The Years), Çi­li­niň ça­ga­lar ýa­zy­jy­sy Ali­ýa Tra­buk­ko Ze­ra­nyň “Gald­yry­lan” (The Re­ma­in­der) ýa­ly ro­man­la­ry ap­rel aýyn­da ne­şir edi­len gys­ga sa­na­wa gir­di.
Hal­ka­ra “Bu­ker” baý­ra­gy 2004-nji ýyl­da esas­lan­dy­ryl­dy. Baý­ra­gyň pu­ly 50 müň funt ster­ling bo­lup, aw­tor ony ter­ji­me­çisi bi­len paý­laş­ma­ly.