Dün­ýä­dä­ki te­bi­gy gö­zel­lik­ler sa­nar­dan köp. Se­ne­gal­da­ky Ret­ba kö­li, Tä­ze Ze­lan­di­ýa­da­ky Waý­to­mo go­wa­gy, Tür­ki­ýe­dä­ki Pa­muk­ka­le suw oý­tum­la­ry, Wýet­nam­da­ky 150 metr çuň­luk­da­ky Şon­dong go­wa­gy, Mal­diw ada­la­ryn­da­ky gi­je­si­ne ýag­ty saç­ýan de­ňiz ke­na­ry we baş­ga-da öz­bo­luş­ly aý­ra­tyn­lyk­la­ry bo­lan bir­nä­çe ýer­ler te­bi­ga­ty öw­re­ni­ji­le­ri hem-de ja­han­keş­de­le­ri haý­ra­na goý­ýar.
Şeý­le tä­sin ýer­le­riň bi­ri hem Awst­ri­ýa­nyň Şti­ri­ýa we­la­ýa­tyn­da­ky dag ge­riş­le­ri­niň ara­syn­da giz­le­nip­dir. Ýa­şyl kö­lüň (Grü­ner See) su­wy güý­zü­ne çe­ki­lip, azal­ýar we su­wuň aşa­gyn­da ga­lan se­ýil­gäh ýü­ze çyk­ýar. Güýz­de we gyş­da bu ýe­re ge­len myh­man­lar ol ýer­dä­ki çak­laň­ja su­wuň ke­na­ryn­da­ky otur­gyç­lar­da otu­ryp, dynç al­ýar­lar. Şol dö­wür­de ki­çe­lip ga­lan kö­lüň çuň­lu­gy 1-2 metr tö­we­re­gi bol­ýar. Ba­ha­ryň ahy­ryn­da ýa-da to­mus­da kö­lüň su­wy kö­pe­lip, se­ýil­gäh su­wuň aşa­gyn­da gal­ýar. Şol dö­wür­de tä­sin su­was­ty gö­zel­li­k eme­le ge­l­ýär.
Hohş­wab dag­la­ry­nyň ge­riş­le­rin­dä­ki kö­lüň daş-tö­we­re­gi­ni to­kaý­lyk gur­şap alyp­dyr. Bu dag ýy­lyň köp bö­le­gi gar­ly bol­ma­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Tom­suň ahy­ryn­dan baş­lap, güý­zü­ne we gy­şy­na 2 müň ine­dör­dül metr­lik ýer­de se­ýil­gäh­de bol­ma­ly zat­la­ryň äh­li­si­ni – otur­gyç­lar, köp­rü­ler we beý­le­ki zat­la­ry gör­mek bol­ýar. Açyk ho­wa­da ge­ze­lenç et­me­gi ha­la­ýan­lar üçin bu ýe­r örän amat­ly. Ba­ha­ryň gel­me­gi bi­len eräp baş­lan gar kö­li ýu­waş-ýu­waş­dan suw­dan dol­dur­ýar. Şeý­le­lik­de, kö­lüň tut­ýan meý­da­ny iki es­se ar­typ, 4 müň ine­dör­dül met­re, çuň­lu­gy 12 met­re ýet­ýär. Se­ýil­gäh­dä­ki äh­li zat su­wuň aşa­gyn­da gal­ýar. Su­wuň aşa­gyn­da bol­sa, tä­ze ýa­şa­ýyş baş­la­ýar. Kö­lüň baý fau­na­sy bo­lup, on­da dür­li ba­lyk­lar, leň­ňeç­ler we beý­le­ki ow­nuk suw jan­dar­la­ry ýa­şa­ýar. Kö­lüň düý­bü­niň daş­ly­dy­gy se­bäp­li flo­ra ba­bat­da o di­ýen baý däl. Su­wuň aşa­gyn­da­ky se­ýil­gä­hi gör­mek üçin oňa çüm­me­li bol­ýar. Şol se­bäp­li bu ýe­re su­wa çüm­me­gi ha­la­ýan­lar has köp gel­ýär­ler. Kö­lüň su­wu­nyň ha­pa­la­nyp bil­jek­di­gi göz öňün­de tu­tu­lyp, bu ýer­de ba­lyk tut­mak, ga­ýyk­ly ge­ze­lenç et­mek we beý­le­ki­ler çäk­len­di­ri­lip­dir.