2015-nji ýyl­da dün­ýä­de iň köp ne­bit ön­dür­ýän ýurt Sa­ud Ara­bys­ta­ny Pa­ty­şa­ly­gy bol­dy. Bu ýurt­da 568 mil­li­on 500 müň ne­bit ön­dü­ril­di. De­giş­li dö­wür­de dün­ýä bo­ýun­ça iň köp ne­bit sarp eden ýurt ABŞ bo­lup, bu gör­ke­zi­ji 851 mil­li­on 600 müň ton­na ba­ra­bar bol­dy.
Dün­ýä bel­li “Bri­tish Pet­ro­lu­em” (BP) kom­pa­ni­ýa­sy­nyň mag­lu­ma­ty­na gö­rä, ge­çen ýyl dün­ýä bo­ýun­ça 13 mil­liard 147 mil­li­on 300 müň şert­li ne­bi­te deň bol­dy. De­giş­li dö­wür­de sarp edi­len ener­gi­ýa­nyň umu­my möç­be­ri­niň 32,9 gö­te­ri­mi ne­bi­tiň pa­ýy­na düş­di.
2015-nji ýyl­da dün­ýä­de ne­bit önüm­çi­li­gi­niň möç­be­ri 3,2 gö­te­rim ar­typ, 4 mil­liard 361 mil­li­on 900 müň ton­na ba­ra­bar bol­dy. Bu gör­ke­zi­ji­niň 13 gö­te­ri­mi Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň pa­ýy­na düş­ýär. Sa­ud Ara­bys­ta­ny ne­bit ön­dü­ri­ji­li­gi­ni 4,6 gö­te­rim art­dy­ryp, 568 mil­li­on 500 müň ton­na çy­kar­dy. Ha­sa­bat döw­rün­de 4 mil­liard 331 mil­li­on 300 müň ton­na ne­bit sarp edil­di. Ne­bi­tiň sarp edi­li­şi­niň möç­be­ri 2014-nji ýy­la ga­ra­nyň­da, 1,9 gö­te­rim art­dy.