For­mu­la 1 ýa­ryş­la­ry­nyň ro­wa­ýa­ty sü­rü­ji­si, F1-iň 3 ge­zek çem­pio­ny, awst­ri­ýa­ly Ni­ki Lau­da 70 ýa­şyn­da ara­dan çyk­dy. 1949-njy ýyl­da We­na­da dün­ýä inen Lau­da aw­tos­port ýa­ryş­la­ry­na For­mu­la 2-de baş­la­ýar. 1974-nji ýyl­da “Fer­ra­ri” to­pa­ry­nyň dü­zü­mi­ne go­şu­lan Lau­da 1975-nji we 1977-nji ýyl­lar­da F1-iň çem­pio­ny bol­ýar. Ol 1976-njy ýyl­da-da çem­pi­on bo­lup bi­ler­di. Em­ma şol ýyl Ger­ma­ni­ýa “Gran Pri­sin­de” he­läk­çi­li­ge uç­rap, birnäçe minutlap, ýa­nyp du­ran ula­gyň için­de gal­ýar. Uly şi­kes alan Lau­da soň­ky ýa­ry­şa gat­na­şyp bil­män çem­pi­on­ly­gy Jeýms Han­ta al­dy­rýar. “Brab­ham” to­pa­ryn­da-da çy­kyş eden Lau­da 1982-nji ýy­la çen­li 3 ýyl­lap, hiç ýa­ry­şa gat­naş­maýar. 1982-nji ýyl­da “McLa­ren” bi­len şert­na­ma bag­la­şan awst­ri­ýa­ly pi­lot 1984-nji ýyl­da F1-dä­ki 3-nji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­ýar. Soň­ky ýyl­lar­da sag­lyk ýag­da­ýy se­bäp­li bir­nä­çe gezek ope­ra­si­ýa bolan Lau­da “Mercedes” to­pa­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry­nyň bi­ri bo­lup iş­le­ýär­di.