UEFA-nyň ikin­ji de­re­je­li ýa­ry­şyn­da 47 ýyl­dan soň, iki iň­lis to­pa­ry­nyň ara­syn­da­ky Ýew­ro­pa Li­ga­sy­nyň fi­na­ly 29-njy maý­da, çar­şen­be­den pen­şen­bä ge­çil­ýän gi­je oý­na­lar. “Ar­se­nal” bi­len “Çel­si­niň” ara­syn­da­ky bu fi­nal Azer­baý­ja­nyň paý­tag­ty Ba­ku­da­ky Olim­pi­ýa sta­dio­nyn­da oý­na­lyp, ita­li­ýa­ly Jan­lu­ka Rok­ki­niň emin­lik et­jek oý­ny Aş­ga­bat wag­ty bi­len 00:00-da baş­la­nar.

198-nji du­şu­şyk
Iki to­par mun­dan ozal UEFA-nyň ýa­ryş­la­ryn­da 2 ge­zek du­şuş­dy­lar. 2004-nji ýyl­da Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň çär­ýek fi­na­lyn­da ga­bat­la­şan to­par­la­ryň şol oýun­la­ryn­da 1–1 we 1–2 ne­ti­je­ler ha­sa­ba al­nyp, “Çel­si” ýa­rym fi­na­la çy­kyp­dy. 1907-nji ýyl­dan bä­ri du­şu­şyp gel­ýän iki to­par Ang­li­ýa­nyň çäk­le­rin­dä­ki bäs­le­şik­ler­de 195 ge­zek öza­ra güýç sy­na­nyş­dy. Şo­lar­da 76 sa­par “Ar­se­nal”, 62 ge­ze­gem “Çel­si” ýe­ňiş ga­zan­dy. Iki klub Ang­li­ýa­nyň ýo­ka­ry li­ga­syn­da 164 oýun ge­çi­rip, şo­lar­da “Ar­se­nal” 63, “Çel­si” bol­sa 52 sa­par ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Şu möw­süm­dä­ki du­şu­şyk­la­ra se­re­de­ni­miz­de, “Çel­si” öz meý­dan­ça­syn­da 3–2, “Ar­se­nal” hem öz meý­dan­ça­syn­da 2–0 ut­dy. Ba­ku­da oý­naljak fi­nal 2 to­pa­ryň ara­syn­da­ky 198-nji du­şu­şyk bo­lar. “Ar­se­nal” mun­dan öň­ki 197 oýun­da 275, “Çel­si” bol­sa, 256 gol ge­çir­di.

“ÇELSINIŇ” 5, “ARSENALYŇ” 1 KUBOGY BAR
“Çel­si” şu oý­na çen­li UEFA-nyň bäs­le­şik­le­rin­de 8 fi­nal du­şu­şy­gy­ny ge­çir­di. Olar şol oýun­la­ryň 5-sin­de ýe­ňiş ga­za­nan ta­rap bol­dy. “Çel­si­niň” Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da (2013), Ýew­ro­pa li­ga­syn­da (2012), UEFA Su­per Ku­bo­gyn­da (1998) 1, ozal­ky Ku­bok­çy­la­ryň ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da-da 2 (1971, 1998) ýeň­şi bar. “Ar­se­nal” UEFA-nyň ýa­ryş­la­ryn­da 6 ge­zek fi­na­la çy­kyp, top­çu­lar di­ňe 1994-nji ýyl­da Ku­bok­çy­la­ryň ku­bo­gy­ny ga­zan­ma­gy ba­şar­dy.