Ger­ma­ni­ýa­nyň çip ön­dü­ri­ji “In­fi­ne­on” şe­re­ke­ti ame­ri­kan bäs­de­şi “Cyp­ress Se­micon­ductors” şe­re­ke­ti bi­len umu­my ba­ha­sy 9 mil­liard dol­la­ra ba­ra­bar bo­lan yla­la­şy­ga gol çek­di. Ame­ri­kan şe­re­ke­ti tä­ze hyz­mat­da­şy­nyň her paý­na­ma­sy üçin 23,85 dol­lar­lyk tek­li­bi­ni ka­bul et­di. Bu ba­ra­da ne­mes bren­di­niň we­kil­le­ri ha­bar ber­di. Mun­dan soň­ra sa­tyn al­mak ba­ra­da­ky tek­lip “Cyp­ress Se­micon­ductors”-yň pa­dar­la­ry­nyň tas­syk­la­ma­gy üçin hö­dür­le­ner. De­giş­li rug­sat­lar al­nan­dan soň­ra şu ýy­lyň ahy­rynda ýa-da in­di­ki ýy­lyň başynda yla­la­şyk do­ly güý­je gi­rer. Met­bu­ga­ta ber­len be­ýa­nat­da yla­la­şy­gyň aw­tou­lag, se­na­gat we Ji­sim­le­riň In­ter­ne­ti (IoT) ýa­ly ösü­şe gö­nük­di­ri­len ba­zar­lar­da tä­ze müm­kin­çi­lik­le­ri dö­ret­jek­di­gi mä­lim edil­di. “In­fi­ne­on”-yň dün­ýä­de 40 müň­den gow­rak iş­gä­ri bar. Paý­na­ma­la­ry Frank­furt bir­ža­syn­da he­re­ket ed­ýän şe­re­ke­tiň ge­çen ýyl­ky gir­de­ji­si 7,6 mil­liard dol­lar bo­lup­dyr. Bu ba­ra­da met­bu­ga­ta be­ýa­nat ber­len­den soň­ra “Cyp­ress Se­micon­ductors” şe­re­ke­ti­niň paý­na­ma­la­ry­nyň ba­ha­sy 26 gö­te­rim gym­mat­la­dy. Mer­ke­zi eda­ra­sy Ka­li­for­ni­ýa­da ýerleşýän bu şe­re­ket ABŞ bi­len bir ha­tar­da Ir­lan­di­ýa, Hin­dis­tan we Fi­lip­pin­ler ýa­ly ýurt­lar­da hem iş alyp bar­ýar.