“Netf­lix” me­dia plat­for­ma­sy­nyň tä­ze önü­mi “Blon­de” fil­min­de Gol­li­wu­dyň ku­ba­ly akt­ri­sa­sy Ana de Ar­mas baş keş­bi – Me­rlin Mon­ro­nyň keş­bi­ni jan­lan­dy­rar. Andr­ýuw Do­mi­ni­kiň re­žiss­ýor­lyk et­jek fil­mi Joýs Ka­rol Oa­te­siň ese­ri esa­syn­da taý­ýar­la­nar. Ki­no ba­ra­da­ky beý­le­ki mag­lu­mat­lar hä­zir­lik­çe bel­li däl.