Çem­pi­on­lar li­ga­sy bi­len Ýew­ro­pa li­ga­sy­nyň ýe­ňi­ji­le­ri­niň ara­syn­da­ky UEFA Su­per ku­bo­gy du­şu­şy­gyn­da 2 iň­lis to­pa­ry – “Li­wer­pul” bi­len “Çel­si” du­şu­şar. Şu ýylyň 14-nji aw­gustyn­da geçiriljek bu du­şu­şyk Stam­bul­da­ky “Voda­fo­ne Are­na” sta­dio­nyn­da oý­na­lar.
UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň tä­ze möw­sü­mi­niň fi­na­ly 2020-nji ýyl­da Tür­ki­ýä­niň Stam­bul şä­he­rin­dä­ki Ata­türk Olim­pi­ýa sta­dio­nyn­da oý­na­lar. Bu sta­di­on­da 2005-nji ýyl­da-da fi­nal du­şu­şy­gy ge­çi­ri­lip­di. Şol ta­ry­hy du­şu­şyk­da “Li­wer­pul­” “Mi­landan” pe­nal­ti­ler­de soň, üs­tün çy­kyp­dy.