Dün­ýä Ral­li çem­pio­na­tyn­da (WRC) möw­sü­miň 7-nji bäs­le­şi­gi Ita­li­ýa­nyň Sar­di­ni­ýa ada­syn­da ge­çi­ri­lip, on­da ga­ra­şyl­ma­dyk sü­rü­ji­ler ýe­ňiş ga­zan­dy. 1-nji ýe­ri “Hy­un­dai Shell Mo­bis” to­pa­ry­nyň is­pa­ni­ýa­ly sü­rü­ji­si Da­ni Sor­do eýe­le­di. Ol 310,52 ki­lo­met­r ara­ly­gy 3 sa­gat 32 mi­nut 27,2 se­kunt­da geç­me­gi ba­şar­dy. Ikin­ji bo­lup pel­le­ha­na­dan ýe­ňi­ji­den 13,7 se­kunt yza ga­lan “M-Sport Ford” to­pa­ryn­dan finl­ýan­di­ýa­ly sü­rü­ji Tee­mu Su­ni­nen geç­di. “Hy­un­dai Shell Mo­bis WRT” to­pa­ry­nyň nor­we­gi­ýa­ly sü­rü­ji­si And­re­as Mik­kel­sen bol­sa, 3 sa­gat 32 mi­nut 59,8 se­kunt gör­ke­zi­ji bi­len 3-nji ýe­ri eýe­le­di. Umu­my utuk sa­ny bo­ýun­ça 8-nji ýa­ryş­dan soň Ott Ta­nak 1-nji or­na beý­gel­di. On­dan 4 utuk ta­pa­wut bi­len Se­bas­ti­an Ožie 2-nji, 7 utuk ta­pa­wut bi­len Ti­er­ri Noý­will 3-nji ýer­de bar­ýar. Möw­sü­miň in­di­ki ýa­ry­şy 1–4-nji aw­gust­da Finl­ýan­di­ýa­da ge­çi­ri­ler.