Bra­zi­li­ýa­da do­wam ed­ýän Ko­pa Ame­ri­ka çem­pio­na­ty­nyň fi­na­lyn­da ýer eýe­le­ri Bra­zi­li­ýa bi­len Çi­li du­şu­şar. Bra­zi­li­ýa ýa­rym fi­nal­da Ar­gen­ti­na bi­len du­şu­şyp, dün­ýä­niň iň uly mil­li ýy­gyn­dy der­bi­sin­de sam­ba­çy­lar 2–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Bra­zil­le­re ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry 19-njy mi­nut­da Fir­mi­no­nyň pa­syn­dan soň, Gab­ri­el Že­sus, 71-nji mi­nut­da-da Gab­ri­el Že­su­syň pa­syn­dan soň, Fir­mi­no der­we­zä gi­riz­di. Şeý­le­lik­de, Bra­zi­li­ýa 106-njy du­şu­şy­gyn­da güýç­li gar­şy­da­şy­ny 42-nji ge­zek ýeň­me­gi ba­şar­dy. Bra­zi­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 20-nji ge­zek fi­na­la çy­kyp, mun­dan öň­ki 19 fi­na­lyň 8-sin­de çem­pi­on bo­lup­dy.
Beý­le­ki ýa­rym fi­nal ga­ra­şyl­ma­dyk ýag­daý­da ta­mam­lan­dy. Soň­ky 2 ýa­ry­şyň çem­pio­ny Çi­li­niň ýy­gyn­dy­sy Pe­ru­nyň mil­li to­pa­ryn­dan 3–0 ha­sa­byn­da as­gyn gel­di. Pe­ru­nyň gol­la­ry­ny Edi­son Flo­res (21), Ýo­şi­mar Ýo­tun (38) hem-de Pao­lo Gu­er­re­ro (90+1) der­we­zä gi­riz­di. Di­ňe 2 ge­zek (1939, 1975) çem­pi­on­lyk ga­za­nan Pe­ru­nyň ýy­gyn­dy­sy soň­ky sa­par mun­dan 44 ýyl ozal fi­na­la çy­kyp­dy.
Bra­zi­li­ýa bi­len Pe­ru­nyň ara­syn­da­ky fi­nal du­şu­şy­gy 7-nji iýul­dan 8-nji iýu­la ge­çil­ýän gi­je “Ma­ra­ka­na” sta­dio­nyn­da oý­na­lar (01:00). Bra­zi­li­ýa bi­len Pe­ru to­par­ça­da­ky oýun­lar­da-da du­şu­şyp, şon­da sam­ba­çy­lar uly ha­sap bi­len, 5–0 ha­sa­byn­da gar­şy­da­şy­ny ýe­ňip­di. Şu gi­je 3-nji ýer üçin oý­nal­jak oýun­da soň­ky 2 ýa­ry­şyň fi­na­lyn­da du­şu­şan Ar­gen­ti­na bi­len Çi­li­niň ýy­gyn­dy­la­ry güýç sy­na­ny­şar.
Gol­suz ge­çen
çär­ýek
fi­nal oýun­la­ry
Çär­ýek fi­nal oýun­la­ry­nyň 3-sin­de ha­sap açyl­ma­dy. Ýag­ny pe­nal­ti­ler­den soň, Bra­zi­li­ýa Pa­rag­wa­ýy 4–3, Çi­li Ko­lum­bi­ýa­ny 5–4 hem-de Pe­ru ga­ra­şyl­ma­dyk ýag­daý­da ýa­ry­şyň iň köp çem­pi­on bo­lan to­pa­ry Urug­wa­ýy 5–4 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Ýa­ry­şyň düz­gü­ni­ne gö­rä, oý­nuň esa­sy wag­tyn­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­sa, goş­ma­ça 30 mi­nut be­ril­mez­den, gö­nü­mel pe­nal­ti ur­gu­la­ry ýe­ňi­ji­ni kes­git­le­ýär. Çär­ýek fi­na­lyň ýe­ňi­ji­si esa­sy wagt­da bel­li bo­lan ýe­ke-täk du­şu­şy­gyn­da Ar­gen­ti­na­nyň ýy­gyn­dy­sy We­ne­sue­la­ny Lau­ta­ro Mar­ti­nes we Kun Ague­ro­nyň gol­la­ry bi­len 2–0 ha­sa­byn­da ýeň­di.