De­mir­ga­zyk, Mer­ke­zi Ame­ri­ka we Ka­rib­ler zo­la­gy­nyň ku­bo­gy bo­lan KON­KA­KAF “Al­tyn ku­bok” ýa­ry­şyn­da fi­na­lyn­da ga­ra­şy­ly­şy ýa­ly Mek­si­ka bi­len ABŞ-nyň ýy­gyn­dy­la­ry du­şu­şar­lar. Ola­ryň bi­rin­ji­si ýa­rym fi­nal­da Gai­ti­niň ýy­gyn­dy­sy Ra­ul Hi­me­ne­siň goş­ma­ça wagt­da (93-nji mi­nut­da) pe­nal­ti­den ge­çi­ren go­ly bi­len 1–0 ýeň­di. Soň­ky çem­pi­on ABŞ ýa­rym fi­nal­da Ýa­maý­ka­ny Mak­Ken­ni we Pu­li­şi­çiň gol­la­ry bi­len 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Şeý­le­lik­de, Mek­si­ka 13-nji, ABŞ 12-nji ge­zek fi­na­la çyk­ma­gy ba­şar­dy. Mek­si­ka­nyň 10, ABŞ-nyň 6 çem­pi­on­ly­gy bo­lup ola­ryň iki­si soň­ky ge­zek 2007-nji, 2009-njy we 2011-nji ýyl­lar­da­ky fi­nal­lar­da du­şu­şyp­dy. Şo­la­ryň bi­rin­ji­sin­de ABŞ 2–1, soň­ku­lar­da Mek­si­ka 5–0 we 4–2 ha­sap­lar bi­len ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. Fi­nal du­şu­şy­gy 8-nji iýul­da Aş­ga­bat wag­ty bi­len 06:00-da baş­lap, ol ABŞ-nyň Çi­ka­go şä­he­rin­dä­ki “Sol­di­er Field” sta­dio­nyn­da oý­na­lar.