Formula 1 bo­ýun­ça möw­sü­miň 9-njy ýa­ry­şy Awst­ri­ýa Gran Pri­sin­de “Red Bull” to­pa­ry­nyň gol­land sü­rü­ji­si Maks Wers­tap­pen ýe­ňi­ji bol­dy. Ge­çen ýyl hem bu ýer­de ýe­ňiş ga­za­nan Wers­tap­pen 71 aý­la­wy 1 sa­gat 22 mi­nut 01,822 se­kunt­da ta­mam­la­dy. Ol ýa­ry­şyň ta­mam­lan­ma­gy­na 3 aý­law ga­lan­da, 1-nji orun­da bar­ýan fran­si­ýa­ly Şarl Lek­le­riň (“Fer­ra­ri”) de­ňin­den ge­çi­şi je­del­li ýag­daý­da bo­lup­dy. Bäs­le­şik ta­mam­la­nanyn­dan soň emin­ler 3 sa­ga­dyň do­wa­myn­da Wers­tap­pe­niň düz­gü­ni boz­man­dy­gy­ny we onuň bu ýa­ry­şyň ýe­ňi­ji­si­di­gi­ni mä­lim et­di­ler. Şeý­le­lik­de, Wers­tap­pen şu ýyl­ky il­kin­ji, kar­ýe­ra­syn­da­ky 6-njy ýeň­şi­ni ga­zan­dy. Ga­ly­ber­se-de, şu möw­süm­de il­kin­ji ge­zek “Mercedes” to­pa­ry­na de­giş­li bol­ma­dyk sü­rü­ji 1-nji or­ny eýe­le­me­gi ba­şar­dy. Şeý­le-de 2006-njy ýyl­dan bä­ri il­kin­ji ge­zek “Hon­da” he­re­ket­len­di­ri­ji­si­ni ulan­ýan ulag F1-de ýe­ňi­ji bol­dy. 1-nji ha­tar­dan baş­lan Şarl Lek­ler ýe­ňi­ji­den 2,724 se­kunt yza ga­lyp, mün­be­riň ikin­ji bas­gan­ça­gy­na çyk­dy. 3-nji or­ny bol­sa, “Mercedes” to­pa­ry­nyň fin sü­rü­ji­si Wolt­te­ri Bot­tas my­na­syp bol­dy. Çem­pi­on­ly­gyň da­laş­gär­le­rin­den, Se­bas­ti­an Wet­tel (“Fer­ra­ri”) 4-nji, sa­na­wyň li­de­ri Lýu­wis Ha­mil­ton (“Mercedes”) 5-nji ýe­ri eýe­le­di. Möw­sü­miň 10-njy “Gran Pri” ýa­ry­şy Bri­ta­ni­ýa­da 14-nji iýul­da ge­çi­ri­ler.