Suw sport­la­ry bo­ýun­ça her 2 ýyl­dan bir ge­zek ge­çi­ril­ýän Dün­ýä çem­pio­na­ty düýn ba­dal­ga al­dy. Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Kwan­ju şä­he­rin­de ge­çi­ril­ýän 18-nji Dün­ýä çem­pio­na­ty­na 190-dan gow­rak ýurt­dan 2700-e go­laý tür­gen gat­naş­ýar. 28-nji iýu­la çen­li, 17 gün­läp do­wam et­jek çem­pio­nat­da tür­gen­ler suw sport­la­ry­nyň 6 — suw­da ýüz­mek, açyk suw­da ýüz­mek, su­wa bök­mek, sinh­ron­la­ýyn ýüz­mek, wo­ter­pol hem-de açyk su­wa bök­mek ýa­ly gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça öza­ra bäs­le­şer­ler. Me­dal­lar top­lu­my­nyň 76-sy gow­şu­ry­lyp, ola­ryň 42-si suw­da ýüz­mek gör­nü­şi­ne de­giş­li­dir. Ýü­zü­ji­ler suw­da ýüz­me­giň er­kin, ar­kan­la­ýyn, brast hem-de ke­be­lek­le­ýin gör­nü­şleri bo­ýun­ça dür­li ara­lyk­la­ra ýe­ke­lik­de hem-de to­par­la­ýyn ýü­zer­ler. Bu bäs­le­şik­ler­de bir­nä­çe re­kor­dyň go­ýul­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Açyk suw­da ýüz­mek­de tür­gen­ler 5, 10 we 25 ki­lo­metr ara­ly­ga ýü­zer­ler. Su­wa bök­mek­de tür­gen­ler 1, 3 we 10 metr be­ýik­lik­dä­ki plat­for­ma­lar­dan ho­wu­za bö­ker­ler. Çem­pio­nat bir­nä­çe ýurt­da te­le­ýaý­lym ar­ka­ly sport muş­dak­la­ry­nyň dyk­ga­ty­na ýe­ti­ri­ler.
Hal­ka­ra suw sport­la­ry fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň (FI­NA) gu­ra­ma­gy­na­ky çem­pio­nat il­kin­ji ge­zek 1973-nji ýyl­da Belg­rad­da (Ser­bi­ýa) ge­çi­ril­di. 2001-nji ýy­la çen­li dür­li ara­lyk­da­ky ýyl­lar­da ge­çi­ri­len ýa­ryş hä­zir­ki wagt­da her 2 ýyl­dan bir ge­zek gu­ral­ýar. Ge­çen­ki bäs­le­şik 2017-nji ýyl­da Bu­da­peşt­de (Weng­ri­ýa) ge­çi­ri­lip­di. Çem­pio­nat 2021-nji ýyl­da Fu­kuo­ka­da (Ýa­po­ni­ýa), 2023-nji ýyl­da-da Do­ha­da (Ka­tar) ge­çi­ri­ler. Şu wag­ta çen­li ge­çi­ri­len ýa­ryş­lar­da iň köp al­tyn me­da­ly ame­ri­ka­ly (253 al­tyn), hy­taý­ly (130) hem-de rus­si­ýa­ly (93) ýü­zü­ji­ler ga­zan­dylar.