Mo­to GP bo­ýun­ça möw­sü­miň 9-njy ýa­ry­şy Ger­ma­ni­ýa “Gran Pri­sin­de” “Hon­da” to­pa­ry­nyň sü­rü­ji­si Mark Mar­kes ýe­ňi­ji bol­dy. Zak­sen­ring tras­sa­syn­da ge­çi­ri­len ýa­ryş­da 30 aý­la­wy 41 mi­nut 08,276 se­kunt­da geç­me­gi ba­şa­ran Mar­kes şu möw­süm­dä­ki 5-nji, kar­ýe­ra­syn­da­ky 49-njy ýeň­şi­ni ga­zan­dy. 26 ýaş­ly Mar­kes Ger­ma­ni­ýa “Gran Pri­sin­de” bas­syr 7-nji ge­zek ýe­ňi­ji bol­dy. “Ya­ma­ha” to­pa­ry­nyň is­pa­ni­ýa­ly sü­rü­ji­si Ma­we­rik Win­ýa­les ýe­ňi­ji­den 4,587 se­kunt yza ga­lyp, 2-nji ýe­ri eýe­le­di. “Hon­da” to­pa­ry­nyň bri­ta­ni­ýa­ly sü­rü­ji­si Kal Kratç­lou 3-nji bo­lup pel­le­ha­na­dan geç­di. Umu­my sa­naw­da Mark Mar­kes 185 utuk bi­len öň­de­li­gi­ni sak­la­ýar. Ita­li­ýa­ly sü­rü­ji­ler — And­rea Do­wi­zio­so (127 utuk) bi­len Da­ni­lo Pet­ruç­çi (121 utuk) de­giş­li­lik­de 2-3-nji ha­tar­da bar­ýar­lar. Möw­sü­miň in­di­ki “Gran Pri­si” 4-nji aw­gust­da Çe­hi­ýa­da ge­çi­ri­ler.