Wo­leý­bol bo­ýun­ça ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky Mil­let­ler li­ga­syn­da ame­ri­ka­ly gyz­lar fi­nal­da Bra­zi­li­ýa­ny ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Hy­ta­ýyň Nan­kin şä­he­rin­de oý­na­lan fi­nal tap­gy­ry diý­seň çe­ke­le­şik­li geç­di. Fi­nal du­şu­şy­gyn­da il­ki 2 set­de bra­zil­ler öňe saý­lan­sa-da, soň­lu­gy bi­len ABŞ-nyň ýy­gyn­dy­sy 3:2 (20:25, 22:25, 25:15, 25:11, 15:13) ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­ma­gy ba­şar­dy. 3-nji ýer ug­run­da­ky oýun­da ýer eýe­si Hy­ta­ýyň ýy­gyn­dy­sy Tür­ki­ýä­ni 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:21) ha­sa­byn­da ýe­ňip, ýa­ry­şy bü­rünç me­dal bi­len ta­mam­la­dy­lar. Ozal­ky “Gran Pri” ýa­ry­şy­nyň de­re­gi­ne 2018-nji ýyl­dan baş­lap, tä­ze for­matda ge­çi­ri­lip ug­ran bu bäs­le­şi­ge 16 ýy­gyn­dy gat­naş­dy. Öza­ra ge­çi­ri­len 15 du­şu­şyk­dan soň, öň­dä­ki 6 or­ny eýe­län to­pa­ryň 4-si 2-nji tap­gyr­dan soň, fi­nal tap­gy­ry­na çyk­dy. Ge­çen ýyl­ky bäs­le­şik­de-de ABŞ-nyň ýy­gyn­dy­sy ýe­ňiş ga­za­nyp­dy.