Bas­ket­bol bo­ýun­ça ze­nan­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ri­len Ýew­ro­pa çem­pio­na­tyn­da Is­pa­ni­ýa çem­pi­on­ly­ga my­na­syp bol­dy. Olar Lat­wi­ýa bi­len Ser­bi­ýa­nyň bi­le­lik­de gu­ran çem­pio­na­ty­nyň fi­na­lyn­da Fran­si­ýa­nyň gyz­lar ýy­gyn­dy­syn­dan 86:66 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. Bu ýe­ňiş is­pan­la­ryň bas­syr 2-nji, umu­my­lyk­da-da 4-nji çem­pi­on­ly­gy bo­lup, olar mun­dan ozal, 1993-nji, 2013-nji, 2017-nji ýyl­lar­da ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. 3-nji ýer üçin ge­çi­ri­len du­şu­şyk­da-da ýer eýe­le­ri Ser­bi­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň gyz­lar to­pa­ry­ny 81:55 ha­sa­byn­da ýe­ňip, bü­rünç me­da­la my­na­syp bol­dy. Çem­pio­na­tyň iň ök­de oýun­çy­sy is­pa­ni­ýa­ly As­tu Ndur saý­lan­dy.