Möw­sü­miň 3-nji “Uly tu­wul­ga” ýa­ry­şy bo­lan “Wimb­le­don­da” ze­nan­la­ryň ara­syn­da ru­my­ni­ýa­ly Si­mo­na Ha­lep bi­len ame­ri­ka­ly Se­re­na Wil­liams du­şu­şar. Ha­lep ýa­rym fi­nal­da uk­rai­na­ly Eli­na Swi­to­li­na­ny 6:1 we 6:3 ha­sap­lar bi­len ýeň­li­şe se­ze­war edip, il­kin­ji ge­zek “Wimb­le­don­da” fi­na­la çyk­ma­gy ba­şar­dy. Ga­ly­ber­se-de, ol bu ýa­ryş­da fi­na­la çy­kan il­kin­ji ru­my­ni­ýa­ly ze­nan ten­nis­çi bol­dy. “Uly tu­wul­ga­lar­da” 5-nji fi­na­ly­na çy­kan Ha­lep hä­zir­lik­çe di­ňe “Fran­si­ýa Açyk­da” 1 ge­zek ýe­ňiş ga­zan­dy. Onuň fi­nal­da­ky gar­şy­da­şy ze­nan ten­ni­si­niň ägir­di, “Uly tu­wul­ga­la­ryň” lä­he­ňi Se­re­na Wil­liams bo­lup, ol ýa­rym fi­nal­da çe­hi­ýa­ly Bar­bo­ra Stry­so­wa­ny 1 sa­ga­da ýe­tir­män 2:0 (6:1, 6:2) ha­sa­byn­da ýeň­di. 23 “Uly tu­wul­ga­nyň” eýe­si, 37 ýa­şyn­da­ky Se­re­na Wil­liams “Uly tu­wul­ga” ýa­ryş­la­ryn­da 32-nji sa­par fi­na­la çyk­dy. “Wimb­le­don­da” 7 çem­pi­on­lyk ga­za­nyp, 3 ge­ze­gem fi­nal­da utu­lan Se­re­na Wil­liams 8-nji ku­bo­gy­ny ga­za­nan ýag­da­ýyn­da ýa­ry­şyň re­kor­dy­na şä­rik bo­lar. Ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky fi­nal oý­ny şu gün 17:00-da baş­lanar.
Er­kek­le­riň ara­syn­da­ky fi­nal­çy­lar Ro­jer Fe­de­rer—Ra­fa­el Na­dal hem-de No­wak Jo­ko­wiç—Ro­ber­to Bau­tis­ta Agut ýa­rym fi­nal du­şu­şyk­la­ryn­dan soň bel­li bo­lar. Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, Ro­jer Fe­de­rer çär­ýek fi­nal­da “Wimb­le­don­da­ky” 100-nji ýeň­şi­ni ga­za­nyp, şu ýa­ryş­da bu gör­ke­zi­jä ýe­ten il­kin­ji ten­nis­çi bol­dy. Er­kek­le­riň ara­syn­da­ky fi­nal er­tir oý­na­lar (18:00).