“Çel­si­niň” tä­ze tä­li­mçi­si – Lam­pard
Frank Lam­pard ozal en­çe­me ýyl­lap çy­kyş eden klu­by “Çel­sä” bu ge­zek tä­lim­çi hök­mün­de do­lan­dy. Ge­çen möw­süm 2-nji li­ga­nyň we­ki­li “Der­bi Ka­un­ti” to­pa­ry­na tä­lim be­ren Lam­pard lon­don­ly­lar bi­len 3 ýyl­lyk şert­na­ma gol çe­kiş­di. Ýa­kyn­da 41 ýa­şy­ny dol­du­ran Frank Lam­pard mun­dan 5 ýyl ozal “Çel­si­den” aý­ry­lyp, il­ki “Man­çes­ter Si­tä”, ol ýer­de­nem “Nýu Ýork Si­ti” to­pa­ry­na trans­fer bo­lup­dy. 13 ýyl­lap “Çel­si­de” oý­nan Lam­pard to­pa­ryň iň köp gol ge­çi­ren oýun­çy­sy­dyr (211 gol). Lam­pard oýun­çy döw­rün­de “Çel­si” bi­len Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da hem-de Ýew­ro­pa li­ga­syn­da 1, “Pre­mi­er li­ga­da” 3 ge­zek çem­pi­on­lyk ga­zan­dy. Lam­pard “Pre­mi­er li­ga­da” yz­ly-yzy­na 164 du­şu­şyk­da meý­dan­ça çy­kyp (2001-2005-nji ýyl­lar ara­ly­gyn­da), bu ugur­da çem­pio­na­tyň re­kor­dy­nyň eýe­si­dir. Tä­lim­çi­li­ge ge­çen möw­süm baş­lan Lam­pard Ang­li­ýa­nyň 2-nji li­ga­syn­da “Der­bi Ka­un­ty” bi­len pleý-off tap­gy­ryn­da çy­kyş edip, “Pre­mi­er li­ga­nyň” bo­sa­ga­syn­dan gaýt­dy. Şeý­le-de pleý-of­fuň fi­na­lyn­da “As­ton Wil­la­dan” as­gyn ge­len “Der­bi Ka­un­ti” to­pa­ry Lam­par­dyň or­nu­na gol­lan­di­ýa­ly Fi­lip Ko­ku bi­len 4 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy.
Şan­ha­ýyň to­par­la­ry­nyň tä­ze oýun­çy­la­ry
Hy­ta­ýyň Su­per li­ga­sy­na go­şul­ýan­la­ryň sa­ny ýylsa­ýyn art­ýar. Ro­ma­nyň ita­li­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy­sy Ste­fan El Şaa­ra­wi Hy­ta­ýyň “Şan­haý Şen­hua” to­pa­ry­nyň ha­ta­ry­na go­şul­dy. 26 ýaş­ly oýun­çy üçin 20 mil­li­on ýew­ro tö­län şan­haý­ly­lar El Şaa­ra­wi bi­le­n hem 4 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy­lar. 2016-njy ýy­lyň tom­sun­da 13 mil­li­on ýew­ro “Mi­lan­dan” “Ro­ma” trans­fer bo­lan El Şaa­ra­wi “Mo­na­ko”, “Je­noa”, “Pa­do­wa” to­par­la­ryn­da-da oý­nap­dy.
Şan­haý şä­he­ri­niň beý­le­ki klu­by “Şan­haý SIPG” to­pa­ry-da “West Ha­myň” awst­ri­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy­sy Mar­ko Ar­nau­to­wi­çi dü­zü­mi­ne goş­dy. 30 ýa­şyn­da­ky oýun­çy­nyň trans­fer ba­ha­sy 30 mil­li­on ýew­ro diý­lip kes­git­le­nil­di. “Twen­te”, “In­ter”, Wer­der”, “Stok Si­ti” ýa­ly klub­lar­da oý­nan Ar­nau­to­wiç “West Ha­myň” köý­nek­çe­si bi­len 65 oýun­da 22 go­ly der­we­zä gi­riz­di.
Buf­fon “Ýu­wen­tu­sa” do­lan­dy
Ady ro­wa­ýa­ta öw­rü­len, ita­li­ýa­ly meş­hur der­we­ze­çi Jan­lu­ji Buf­fon 1 ýyl­dan soň “Ýu­wen­tu­sa” do­lan­dy. 41 ýa­şyn­da­ky der­we­ze­çi “Ýu­wen­tus” bi­len 1 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy. Buf­fon ge­çen möw­süm­de “PSŽ”-de 25 du­şu­şyk ge­çi­rip­di. Tej­ri­be­li der­we­ze­çi “Ýu­wen­tus­da” 77-nji bel­gi­li köý­nek­çä­ni ge­ýer. Ol 1-nji bel­gi­li köý­nek­çä­niň Şens­ny­da, ka­pi­tan­ly­gyň-da Ki­el­li­ni­de gal­ma­ly­dy­gy­ny aýt­dy. Tu­rin­li­le­riň dü­zü­min­de “Se­rie A-da” 640 du­şu­şyk ge­çi­ren Buf­fon bu ugur­da 647 du­şu­şyk­da meý­dan­ça çy­kan Pao­lo Mal­di­ni­den soň, Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da 2-nji ha­tar­da bar­ýar.
“Mi­lan” 2 oýun­çy­ny ha­ta­ry­na goş­dy
Ita­li­ýa­nyň “Mi­lan” to­pa­ry dü­zü­mi­ni iki fut­bol­çy bi­len güýç­len­dir­di. Ge­çen möw­sü­mi 6-njy ha­tar­da ta­mam­lan “Mi­lan” to­pa­ry “Re­al Mad­ri­diň” 21 ýa­şyn­da­ky fran­si­ýa­ly çep go­rag­çy­sy Teo Her­nan­de­si (20 million ýewro) hem-de “Em­po­li­den” 26 ýa­şyn­da­ky bos­ni­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy Ra­de Kru­ni­çi (8 million ýewro) trans­fer et­di. Iki fut­bol­çy-da 2024-nji ýyla çen­li de­giş­li şert­na­ma gol çek­di. Şeý­le-de Kris­ti­an Za­pa­ta, Ri­kar­do Mon­to­li­wo, Ig­na­zio Aba­te ýa­ly oýun­çy­lar “Mi­landan” gaýtdy.